Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 309 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
23-1161 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1160 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1158 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-03-17--2023-03-20 2023-01-31
23-1157 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1156 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1155 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1154 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-02-09--2023-02-12 2023-01-31
23-1153 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1152 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1151 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1150 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1149 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1148 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1147 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1146 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1145 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1144 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1143 Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital), Post- och telestyrelsens (PTS) rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för Fonden för ett sammanlänkat Europa 2022 2023-01-31
23-1142 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1141 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1140 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1139 Robusthetsprojekt - Säker nod 2023-01-31
23-1138 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1137 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-01-31
23-1136 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1135 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1134 NIS-incident Samhällsviktiga tjänster 2023-01-31
23-1133 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1132 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1131 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1130 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1129 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-JPL 2023-01-31
23-1128 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-JPL 2023-01-31
23-1127 Ändring av tillstånd för radiolänk, minskning 2023-01-31
23-1126 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1125 Nytt radiotillstånd för luftfartyg SE-EAP 2023-01-31
23-1124 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1123 Tillsyn Integritet på PTS initiativ avseende utlämnande av abonnentuppgifter till abonnentupplysning utan medgivande 2023-01-31
23-1122 Tillsyn Integritet på PTS initiativ avseende utlämnande av abonnentuppgifter till abonnentupplysning utan medgivande 2023-01-31
23-1121 Tillsyn Integritet på PTS initiativ avseende utlämnande av abonnentuppgifter till abonnentupplysning utan medgivande 2023-01-31
23-1120 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-31
23-1119 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1118 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1117 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1116 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1115 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1114 Hinderremiss inför vindparksetablering "Simpevarp havsvindpark" - avgränsningssamråd enligt 6 kap 291 miljöbalken 2023-01-31
23-1113 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-31
23-1112 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1111 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-VGK 2023-01-31
23-1110 NIS-incident Samhällsviktiga tjänster 2023-01-31
23-1109 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-31
23-1108 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-01-31
23-1107 Upphandling av licenser till FTR 2023-01-31
23-1106 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1105 Beslut om aktualiserad redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken 2023-01-31
23-1104 Avrop avseende UX-konsult 2023-01-31
23-1103 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1102 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1101 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1099 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1098 Återkallelse av tillstånd för amatörradio 2023-01-31
23-1097 Överklagande av PTS beslut i dnr 22-13332 den 9 januari 2023 2023-01-31
23-1096 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1095 Nytt radiotillstånd för amatörradio 2023-01-30
23-1094 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-30
23-1093 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1092 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-03-07---03-09 2023-01-30
23-1091 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1090 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1089 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-30
23-1088 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-30
23-1086 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-30
23-1084 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-02-03 2023-01-30
23-1083 Återkallelse av tillstånd för trådlös ljudöverföring 2023-01-30
23-1082 Återkallelse av tillstånd för GNSS-återsändare 2023-01-30
23-1081 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-30
23-1080 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-30
23-1079 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-01-30
23-1077 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Svenskt Industriflyg AB 2023-01-30
23-1076 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Johansson, Christian 2023-01-30
23-1075 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för ARINC Incorporated 2023-01-30
23-1074 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Chalmers Flygklubb 2023-01-30
23-1073 Incidenter/Störning eller avbrott 2023-01-30
23-1072 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för ASE Handling AB 2023-01-30
23-1071 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Uddevalla Flygklubb 2023-01-30
23-1070 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) Vårgårda Flygplats AB 2023-01-30
23-1069 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-30
23-1068 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-30
23-1067 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) AB Varmförzinkning 2023-01-30
23-1066 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1065 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering och utökning 2023-01-30
23-1064 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-30
23-1063 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Polismyndigheten 2023-01-30
23-1062 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Östra Sörmlands Flygklubb 2023-01-30
23-1061 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Munt, Robert 2023-01-30
23-1060 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Västerdalarnas Flygklubb 2023-01-30
23-1059 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Västerås Flygklubb 2023-01-30
23-1058 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Varbergs Kommun 2023-01-30
23-1057 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Scandinavian Airlines System 2023-01-30
23-1056 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Scandinavian Airlines System 2023-01-30
23-1055 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Scandinavian Airlines System 2023-01-30
23-1054 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Scandinavian Airlines System 2023-01-30
23-1053 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Menzies Aviation AB 2023-01-30
23-1052 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Skövde Flygplats AB 2023-01-30
23-1051 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Aviator Airport Services 2023-01-30
23-1050 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Feringe Flygklubb 2023-01-30
23-1049 Direktupphandling av GIS konsulter 2023-01-30
23-1048 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för United Parcel Service (UPS) Sweden AB 2023-01-30
23-1047 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Blekinge Flygklubb 2023-01-30
23-1046 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Örebro Segelflygklubb 2023-01-30
23-1045 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Ånge Flygklubb 2023-01-30
23-1044 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Västra Gästrike Flygklubb 2023-01-30
23-1043 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Smålands Fallskärmsklubb 2023-01-30
23-1042 Bredbandsstöd 2022 - Post- och telestyrelsens (PTS) rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer 2023-01-30
23-1041 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-30
23-1040 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Skånes Fallskärmsklubb 2023-01-30
23-1039 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Örebro Fallskärmsklubb 2023-01-30
23-1038 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för SAS Flygklubb i Sverige 2023-01-30
23-1037 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-30
23-1036 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-30
23-1035 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1034 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering och utökning 2023-01-30
23-1033 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1032 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1031 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1030 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1029 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-30
23-1028 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1027 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1026 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-30
23-1025 Regeringsbeslut avseende Fortsatt anställning som generaldirektör och chef 2023-01-30
23-1024 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2023-01-30
23-1023 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2023-01-30
23-1022 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1021 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1020 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-30
23-1019 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1018 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-30
23-1017 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1016 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-30
23-1012 PTS budgetunderlag 2024–2026 2023-01-30
23-1011 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-30
23-1010 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-29
23-1009 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-29
23-1008 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-29
23-1007 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-29
23-1006 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-28
23-1005 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-28
23-1004 Återkallelse av radiotillstånd, landmobil radio 2023-01-28
23-1003 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-1002 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-27
23-1001 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-1000 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-999 Tillsyn av postverksamhet 2023-01-27
23-998 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-27
23-997 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2023-01-27
23-996 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-995 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio, 2023-01-01--2028-01-01 2023-01-27
23-994 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-993 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-992 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-991 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-990 Koordinering av radiolänk 2023-01-27
23-989 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-988 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-987 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-986 Anmälan operatörsverksamhet 2023-01-27
23-985 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-27
23-983 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-XYX 2023-01-27
23-982 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-03-15--2023-04-15 2023-01-27
23-981 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-27
23-980 Tjänstetillsättning Chef för Personalavdelningen/HR-chef 2023-01-27
23-976 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-975 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-27
23-973 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-27
23-971 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-970 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-969 Sambandstjänst 2023-01-27
23-968 Ändring av radiotillstånd för amatörradio 2023-01-27
23-967 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-27
23-966 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-965 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-964 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-963 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-962 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-961 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-960 Incidenter/Störning eller avbrott 2023-01-26
23-959 Koordinering av ljudradio (GE84) 1 station 2023-01-26
23-958 Sammanställning av utnyttjandet av statliga bredbandsstöd och redovisning av behovet av bredbandsstöd för 2023-2024 2023-01-26
23-957 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-956 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-26
23-955 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-954 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-953 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2023-01-26
23-952 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-26
23-951 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-950 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-949 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-948 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26

Hämtar resultat...