Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 381 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
23-4792 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-04-02
23-4791 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-04-02
23-4790 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-04-01
23-4789 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-04-01
23-4788 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-04-01
23-4787 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-04-01
23-4786 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-04-01
23-4785 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-04-01
23-4784 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4783 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4782 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4781 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4780 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4779 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4778 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4777 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4776 Europaparlamentets och rådets förordning (KOM (2023) 98) om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter 2023-03-31
23-4775 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4774 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4773 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4772 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4771 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4770 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4769 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-MEP 2023-03-31
23-4768 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4767 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-ATP 2023-03-31
23-4766 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4765 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2023-03-31
23-4764 Återkallelse av radiotillstånd luftfartyg, 2023-03-31
23-4762 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4760 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4759 Tjänstetillsättning av Kommunikatör till MK1 2023-03-31
23-4758 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-04-11-2023-04-24 2023-03-31
23-4757 Tjänstetillsättning av Jurist till UM4 2023-03-31
23-4756 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2023-03-31
23-4754 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4753 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4752 Marknadskontroll hos Acandia AB_HW group s.r.o. 2023-03-31
23-4751 Marknadskontroll hos Communica Datadistribution AB 2023-03-31
23-4750 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2023-05-01--2023-08-31 2023-03-31
23-4749 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-31
23-4748 Automatisk förlängning av radiotillstånd för luftfartyg enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-03-31
23-4747 Automatisk förlängning av radiotillstånd för luftfartyg enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-03-31
23-4746 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4745 Samrådsförfrågan avseende Vindkraftsprojekt Skansen i Avesta Kommun 2023-03-31
23-4744 Remissförfrågan avseende vindkraftsprojekt utanför Simpevarp, Oskarshamns Kommun 2023-03-31
23-4743 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4742 Återkallelse av nummertillstånd 2023-03-31
23-4741 Återkallelse av nummertillstånd 2023-03-31
23-4740 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4739 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4738 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4737 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-31
23-4736 Avanmälan om registerkontroll 2023-03-31
23-4735 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-31
23-4734 Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM(2023)94 2023-03-31
23-4733 Koordinering av ljudradio (GE84), 1 station 2023-03-31
23-4731 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4730 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-31
23-4729 Remissförförfrågan om vindkraft vid Källmyrberget, Ljusdal 2023-03-31
23-4728 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4727 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-31
23-4726 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-03-30
23-4725 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4724 Nytt radiotillstånd för luftfartyg 2023-03-30
23-4723 Ansökan om registerkontroll 2023-03-30
23-4722 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-IUV 2023-03-30
23-4721 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-IUV 2023-03-30
23-4720 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4719 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4718 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4717 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4716 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4715 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4714 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-30
23-4713 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4712 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4711 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-30
23-4710 Remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan 2023-03-30
23-4709 Avanmälan om registerkontroll 2023-03-30
23-4708 Återredovisning gällande placering i säkerhetsklass 2023-03-30
23-4707 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4706 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4705 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-03-30
23-4704 Koordinering av ljudradio, GE84 2023-03-30
23-4703 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-30
23-4702 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4701 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-11-01 - 2023-11-30 2023-03-30
23-4700 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-VOU 2023-03-30
23-4699 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4698 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-30
23-4697 Överklagande av PTS Beslut 2023-03-29 2023-03-30
23-4695 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4694 Orientering för C INSATS Grundoperationsplan 2023-03-30
23-4693 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4692 Upphandling av testtjänster inom IT 2023-03-30
23-4691 Robusthetsåtgärd - Stöd för bergskrotning 2023-03-30
23-4690 Upphandling av förmedlingstjänst Texttelefoni 2023-03-30
23-4689 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-30
23-4688 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-30
23-4687 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4686 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-03-29
23-4685 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4684 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2023-03-29
23-4683 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-03-29
23-4682 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-03-29
23-4681 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4680 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4677 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-03-29
23-4676 Incidenter/Integritetsincident 2023-03-29
23-4675 Incidenter/Integritetsincident 2023-03-29
23-4674 Koordinering av radiolänk 2023-03-29
23-4673 Incidenter/Integritetsincident 2023-03-29
23-4672 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-03-29
23-4671 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4670 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-03-29
23-4669 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-29
23-4668 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4665 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-03-29
23-4664 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4663 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4662 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4661 Ansökan om nummertillstånd 2023-03-29
23-4660 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2023-03-29
23-4659 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4658 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4657 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4656 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4655 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4654 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4653 Tillsyn av bredbandsstöd 556361-9294 - Ranarp Landsbygd 2023-03-29
23-4652 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4651 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4650 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4649 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4648 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4647 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4646 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4645 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4644 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-03-29
23-4643 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4642 Tjänstetillsättning av Biträdande enhetschef och samordnare till SR2 2023-03-29
23-4641 Byte av internetanslutningstjänst enligt 7:18 LEK 2023-03-29
23-4640 Samråd - hinderprövning för planerad vindpark Marktjärn, Ånge kommun 2023-03-29
23-4639 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4638 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Örnsköldsvik Airport AB 2023-03-29
23-4637 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4636 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-03-29
23-4635 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4634 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-03-29
23-4633 Samrådslista Vecka 13 2023-03-29
23-4632 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-03-29
23-4631 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4630 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4629 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4628 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4627 Återkallelse av jordstation 2023-03-29
23-4626 Återkallelse av jordstation 2023-03-29
23-4625 Återkallelse av jordstation 2023-03-29
23-4624 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4623 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-29
23-4622 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4621 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4620 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-29
23-4619 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4618 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-03-29
23-4617 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4616 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-28
23-4615 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4614 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4613 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Norra Upplands Flygklubb 2023-03-28
23-4612 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Västra Östergötlands Civilförsvarsförening 2023-03-28
23-4611 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Borås Segelflygklubb 2023-03-28
23-4610 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Moose Aviation Services AB 2023-03-28
23-4609 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Kungsbacka Ultralätt Flygklubb 2023-03-28
23-4608 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för SAAB AB 2023-03-28
23-4607 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Storradio Aero AB 2023-03-28
23-4606 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Stark, Fredrik 2023-03-28
23-4605 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Räddningstjänsten, Jönköpings Kommun 2023-03-28
23-4604 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för Borås Flygklubb 2023-03-28
23-4602 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-28
23-4601 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-03-28
23-4600 Robusthetsåtgärd 2023-03-28
23-4599 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4598 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4597 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-28
23-4596 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-28
23-4595 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-28
23-4594 Beslut om utlämnande av information med förbehåll om sekretess 2023-03-28
23-4593 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4591 Koordinering av ljudradio GE06 2023-03-28
23-4590 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4589 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-28
23-4588 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-03-28
23-4587 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-03-28
23-4586 Ändring av tillstånd för radiolänk, 2023-03-28
23-4585 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-03-28
23-4584 Remiss av Promemorian En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning 2023-03-28
23-4583 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-03-28
23-4582 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-03-28

Hämtar resultat...