Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 64 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
23-1161 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1160 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1158 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-03-17--2023-03-20 2023-01-31
23-1157 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1156 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1155 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1154 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-02-09--2023-02-12 2023-01-31
23-1153 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1152 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1151 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1150 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1149 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1148 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1147 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1146 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1145 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1144 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-01-31
23-1143 Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital), Post- och telestyrelsens (PTS) rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för Fonden för ett sammanlänkat Europa 2022 2023-01-31
23-1142 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1141 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1140 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1139 Robusthetsprojekt - Säker nod 2023-01-31
23-1138 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1137 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-01-31
23-1136 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1135 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1134 NIS-incident Samhällsviktiga tjänster 2023-01-31
23-1133 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1132 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1131 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1130 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-31
23-1129 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-JPL 2023-01-31
23-1128 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-JPL 2023-01-31
23-1127 Ändring av tillstånd för radiolänk, minskning 2023-01-31
23-1126 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1125 Nytt radiotillstånd för luftfartyg SE-EAP 2023-01-31
23-1124 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1123 Tillsyn Integritet på PTS initiativ avseende utlämnande av abonnentuppgifter till abonnentupplysning utan medgivande 2023-01-31
23-1122 Tillsyn Integritet på PTS initiativ avseende utlämnande av abonnentuppgifter till abonnentupplysning utan medgivande 2023-01-31
23-1121 Tillsyn Integritet på PTS initiativ avseende utlämnande av abonnentuppgifter till abonnentupplysning utan medgivande 2023-01-31
23-1120 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-31
23-1119 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1118 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1117 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1116 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-31
23-1115 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1114 Hinderremiss inför vindparksetablering "Simpevarp havsvindpark" - avgränsningssamråd enligt 6 kap 291 miljöbalken 2023-01-31
23-1113 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-31
23-1112 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-31
23-1111 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-VGK 2023-01-31
23-1110 NIS-incident Samhällsviktiga tjänster 2023-01-31
23-1109 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-31
23-1108 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-01-31
23-1107 Upphandling av licenser till FTR 2023-01-31
23-1106 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1105 Beslut om aktualiserad redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken 2023-01-31
23-1104 Avrop avseende UX-konsult 2023-01-31
23-1103 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1102 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1101 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1099 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-31
23-1098 Återkallelse av tillstånd för amatörradio 2023-01-31
23-1097 Överklagande av PTS beslut i dnr 22-13332 den 9 januari 2023 2023-01-31
23-1096 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-01-31

Hämtar resultat...