Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-09-1520-10399-1 2020-09-14 Begäran
20-10399-2 2020-09-15 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt