Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-10-1320-11542-1 2020-10-12 Missiv
20-11542-2 2020-10-12 Rapport
20-11542-3 2020-10-13 Skrivelse
20-11542-4 2020-10-14 Mejlsvar
20-11542-5 2020-10-14 Rättad version av incidentrapport, integritetsincident_20201012 Ref_228, första anmälan, B
20-11542-6 2020-10-15 Mejl med kompletterande rapport
20-11542-7 2020-10-15 Kompletterande rapport
20-11542-8 2020-10-22 Tjänsteanteckning