Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-10-1420-11594-1 2020-10-14 Begäran
20-11594-2 2020-10-14 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt