Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-10-1420-11597-1 2020-10-14 Överlåtelse
20-11597-2 2020-10-14 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt