Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-10-1420-11599-1 2020-10-14 Begäran
20-11599-2 2020-10-20 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt
20-11599-3 2020-10-20 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt