Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-10-1520-11627-1 2020-10-14 Begäran
20-11627-2 2020-10-16 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt
20-11627-3 2020-10-16 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt
20-11627-4 2020-10-16 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt