Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-10-1520-11639-1 2020-10-15 Ansökan
20-11639-2 2020-10-15 Skrivelse
20-11639-3 2020-10-16 Skrivelse
20-11639-4 2020-10-16 Tjänsteanteckning
20-11639-5 2020-10-21 Beslut