Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-11-1720-13772-1 2020-11-17 Missiv
20-13772-2 2020-11-17 Begäran
20-13772-3 2020-11-17 Begäran
20-13772-4 2020-11-17 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt
20-13772-5 2020-11-17 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt