Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-11-1820-13850-1 2020-11-17 Ansökan om VHF-tillstånd
20-13850-2 2020-11-18 Nytt radiotillstånd för maritim radio