Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2020-11-2020-13927-1 2020-11-19 Begäran
20-13927-2 2020-11-23 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt
20-13927-3 2020-11-23 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt