Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2023-01-2623-958-1 2023-01-11 Missiv Begäran om underlag om stödmedel till bredbandsutbyggnad, Jordbruksverket
23-958-2 2023-01-11 Missiv Begäran om underlag om stödmedel till bredbandsutbyggnad Tillväxtverket
23-958-3 2023-01-11 Underlag i mail, tillhörande missiv (handling 1 och 2)
23-958-4 2023-01-11 Underlag i mail, tillhörande missiv (handling 1 och 2)
23-958-5 2023-01-11 Mall att fylla i mail, tillhörande missiv (handling 1 och 2)
23-958-6 2023-01-26 Missiv Svar från Jordbruksverket
23-958-7 2023-01-26 Underlag Svar från Jordbruksverket
23-958-8 2023-01-31 Missiv Svar från Tillväxtverket
23-958-9 2023-01-31 Underlag Svar från Tillväxtverket
23-958-10 2023-03-06 Underlag Sammanställning av utnyttjandet av statliga bredbandsstöd samt uppskattat behov för år 2023-2024
23-958-11 2023-03-06 Underlag Bilaga 1
23-958-12 2023-03-08 Beslut
23-958-13 2023-03-06 Underlag - Sammanställning av utnyttjandet av statliga bredbandsstöd samt uppskattat behov för år 2023-2024
23-958-13.1 2023-03-06 Underlag Sammanställning av utnyttjandet av statliga bredbandsstöd samt uppskattat behov för år 2023-2024
23-958-13.2 2023-03-06 Underlag Bilaga 1
23-958-14 2023-02-20 Tjänsteanteckning
23-958-15 2023-02-20 Skrivelse
23-958-16 2023-02-22 Tjänsteanteckning
23-958-17 2023-02-22 Skrivelse
23-958-18 2023-02-24 Tjänsteanteckning
23-958-19 2023-02-24 Skrivelse
23-958-20 2023-02-22 Tjänsteanteckning
23-958-21 2023-02-22 Skrivelse
23-958-22 2023-02-24 Tjänsteanteckning
23-958-23 2023-02-24 Skrivelse
23-958-24 2023-03-15 Tjänsteanteckning
23-958-25 2023-02-17 Skrivelse