Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 295 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
23-1003 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-1002 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-27
23-1001 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-1000 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-999 Tillsyn av postverksamhet 2023-01-27
23-998 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-27
23-997 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2023-01-27
23-996 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-995 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio, 2023-01-01--2028-01-01 2023-01-27
23-994 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-993 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-992 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-991 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-990 Koordinering av radiolänk 2023-01-27
23-989 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-988 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-987 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-986 Anmälan operatörsverksamhet 2023-01-27
23-985 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-984 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-XYX 2023-01-27
23-983 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-XYX 2023-01-27
23-982 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-03-15--2023-04-15 2023-01-27
23-981 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-27
23-980 Tjänstetillsättning Chef för Personalavdelningen/HR-chef 2023-01-27
23-976 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-975 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-27
23-973 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-971 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-970 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-969 Sambandstjänst 2023-01-27
23-968 Ändring av radiotillstånd för amatörradio 2023-01-27
23-967 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-27
23-966 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-965 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-964 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-963 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-27
23-962 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-27
23-961 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-960 Incidenter/Störning eller avbrott 2023-01-26
23-959 Koordinering av ljudradio (GE84) 1 station 2023-01-26
23-958 Sammanställning av utnyttjandet av statliga bredbandsstöd och redovisning av behovet av bredbandsstöd för 2023-2024 2023-01-26
23-957 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-956 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-26
23-955 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-954 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-953 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2023-01-26
23-952 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-26
23-951 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-950 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-949 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-948 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-947 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-26
23-946 Återkallelse av tillstånd för trådlös ljudöverföring 2023-01-26
23-945 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-02-02 2023-01-26
23-943 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-26
23-941 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2023-01-26
23-940 Upphandling säkerhetsspecialist till MV 2023-01-26
23-939 Avrop IT-konsulter till MV 2023-01-26
23-938 Informationsinhämtning för beredskapsplanering 2023-01-26
23-936 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-935 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-934 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2023-04-01--2023-09-30 2023-01-26
23-933 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2023-01-26
23-932 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-931 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-930 Information från Säkerhetspolisen 2023-01-26
23-929 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2023-01-26
23-928 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-927 Återredovisning gällande placering i säkerhetsklass 2023-01-26
23-926 Avanmälan om registerkontroll 2023-01-26
23-925 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2023-01-26
23-924 Ansökan om registerkontroll 2023-01-26
23-923 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-922 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-921 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-920 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-26
23-919 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-918 Återkallelse av radiotillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-917 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-916 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-915 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-914 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-913 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-912 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-911 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-910 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-02-02--2023-02-03 2023-01-26
23-909 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-908 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-907 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-906 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-905 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-904 Kontaktuppgifter till Post- och telestyrelsen 2023-01-26
23-903 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-26
23-902 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-26
23-901 Vägledning om säkerhetsskydd 2023-01-26
23-900 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-899 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-898 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-26
23-897 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-896 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2023-01-26
23-895 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2023-01-26
23-894 Registerkontroll internt 2023-01-26
23-893 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-26
23-892 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-26
23-891 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-26
23-890 Återkallelse av lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2023-01-26
23-889 Incidenter/Störning eller avbrott 2023-01-26
23-888 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2023-01-25
23-887 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2023-01-25
23-886 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-01-25
23-885 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-884 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-883 Marknadskontroll (Tullärende) hos Markproof AB 2023-01-25
23-882 Remiss avseende vindkraftsetablering, projekt Träthult i Högsbo kommun 2023-01-25
23-881 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-01-25
23-880 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-879 Remissförfrågan avseende etablering av 6st vindkraftverk med projektnamn Svedjekullen i Borås kommun 2023-01-25
23-878 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2023-01-25
23-875 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-874 Avanmälan av operatörsverksamhet 2023-01-25
23-873 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-872 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-25
23-871 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-870 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-869 Svar på frågor gällande utredning om översyn av beredskapen i arbetslivet. 2023-01-25
23-868 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-25
23-867 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-866 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-25
23-865 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-864 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-863 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-25
23-861 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-25
23-860 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-25
23-859 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-25
23-858 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2023-01-25
23-857 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-856 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-855 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-25
23-854 Anmälan operatörsverksamhet 2023-01-25
23-853 Direktupphandling av Bredband, funktionell internet och telefoni i Örebro 2023-01-25
23-852 Överklagande av PTS beslut 2023-01-25 i dnr 23-692 2023-01-25
23-851 Direktupphandling av Bredband, Funktionell internet och telefoni i Lillhärdal 2023-01-25
23-850 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-849 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-848 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-847 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-846 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-845 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-844 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-843 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-842 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-841 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-25
23-840 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-839 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-25
23-838 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2023-01-25
23-837 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-25
23-836 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-25
23-835 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-25
23-834 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-25
23-833 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-25
23-832 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-24
23-831 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-24
23-830 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-24
23-829 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-24
23-828 Nytt tillstånd för radiolänk, 370MHz 2023-01-24
23-827 Nytt tillstånd för radiolänk, 370MHz 2023-01-24
23-826 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-24
23-825 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-01-25 - 2023-01-27 2023-01-24
23-824 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-24
23-823 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-24
23-822 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-24
23-821 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-01-24
23-820 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-24
23-819 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-24
23-818 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-24
23-817 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-24
23-816 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-01-24
23-815 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-24
23-814 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-01-24
23-813 Nytt tillstånd för radiolänk 2023-01-24
23-812 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-24
23-811 Ändring av tillstånd för radiolänk, utökning 2023-01-24
23-810 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-24
23-809 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-24
23-808 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-24
23-807 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-24
23-806 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-01-24
23-805 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-24
23-804 Återkallelse av blocktilldelade frekvenser 2023-01-24
23-803 Incidenter/Integritetsincident 2023-01-24
23-802 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-24
23-801 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-01-24
23-800 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-01-24
23-799 Samrådslista vecka 4, 2023 2023-01-24
23-798 Ansökan om nummertillstånd 2023-01-24
23-797 Ansökan om nummertillstånd 2023-01-24
23-795 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2023-04-02--2023-11-12 2023-01-24
23-794 Återkallelse av tillstånd för amatörradio 2023-01-24
23-793 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-24
23-792 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-01-24

Hämtar resultat...