Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 262 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
18-11898 PTS avgiftsföreskrifter för 2019 2018-10-18
18-11897 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2018-10-17
18-11896 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11895 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11894 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11893 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-18
18-11892 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-18
18-11891 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11890 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-11-27 2018-10-18
18-11889 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-18
18-11888 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-18
18-11887 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-18
18-11886 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-10-18
18-11885 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-10-18
18-11884 Ansökan om nummertillstånd 2018-10-18
18-11883 Befolkningens användning av posttjänsten 2018-10-18
18-11882 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11881 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11880 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11879 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11878 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11877 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11876 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MFR 2018-10-18
18-11875 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MFU 2018-10-18
18-11874 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11873 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11872 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-18
18-11871 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11870 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11869 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-18
18-11868 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-10-18
18-11867 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-18
18-11866 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-18
18-11865 Integritetsincident 2018-10-18
18-11864 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-10-18
18-11863 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-10-18
18-11862 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-10-18
18-11861 Återkallelse av enskilda sändare inom block 2018-10-18
18-11860 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-18
18-11859 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-18
18-11858 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11857 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-10-18
18-11856 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11855 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11854 Koordinering av radiolänk 2018-10-18
18-11853 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11852 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-18
18-11851 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-18
18-11850 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-18
18-11849 Begäran om allmän handling 2018-10-18
18-11848 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MAC 2018-10-18
18-11847 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-10-18
18-11846 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MAB 2018-10-18
18-11845 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MAA 2018-10-18
18-11844 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-CAN 2018-10-17
18-11843 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2018-10-17
18-11842 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11841 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11840 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11839 Rapportering av regeringsuppdrag om EU:s Östersjöstrategi 2018 2018-10-17
18-11838 Inbjudan till planering 2018-10-17
18-11837 Ändring av avtal mellan PTS och SSNf 2018-10-17
18-11836 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11835 Frankrike föreslår nya författningar om plattformstransaktioner och delningsekonomier 2018-10-17
18-11834 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-LJT 2018-10-17
18-11833 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-LJS 2018-10-17
18-11832 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-KXI 2018-10-17
18-11831 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-LJT 2018-10-17
18-11830 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-LJS 2018-10-17
18-11829 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-KXI 2018-10-17
18-11828 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11827 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-JSZ 2018-10-17
18-11826 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11825 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11824 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-17
18-11823 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-17
18-11822 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11821 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-17
18-11820 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11819 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11818 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-17
18-11817 Tillsyn Integritet efter anmälan 2018-10-17
18-11816 Tillsyn Integritet efter anmälan 2018-10-17
18-11815 Tillsyn Integritet efter anmälan 2018-10-17
18-11814 Tillsyn Integritet efter anmälan 2018-10-17
18-11813 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-17
18-11812 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-17
18-11811 Integritetsincident 2018-10-17
18-11810 Integritetsincident 2018-10-17
18-11809 Integritetsincident 2018-10-17
18-11808 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2018-10-17
18-11807 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-17
18-11806 Överklagande av PTS beslut 2018-10-16 i dnr 18-10036 2018-10-17
18-11805 Direktupphandling avseende medie- och omvärldsbevakning 2018-10-17
18-11804 Avrop avseende utredningsresurser till digitaliseringsrådets kansli 2018-10-17
18-11803 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-17
18-11802 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2018-12-26--2019-01-08 2018-10-17
18-11801 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2018-10-16
18-11800 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11799 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-IDY 2018-10-16
18-11798 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-16
18-11797 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2018-12-01--2018-12-02 2018-10-16
18-11796 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11795 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11794 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11793 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11792 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11791 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11790 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11789 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11788 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11787 Tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät gällande offentliga aktörer 2018-10-16
18-11786 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-11-12--2018-11-15 2018-10-16
18-11785 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11784 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11783 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-16
18-11782 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-10-16
18-11781 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11780 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11779 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11778 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11777 Återkallelse av blocktilldelade frekvenser 2018-10-16
18-11776 Prov (och certifikat) 2018-10-16
18-11775 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11774 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11773 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11772 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11770 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2018-10-16
18-11769 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-10-16
18-11768 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11767 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11766 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-16
18-11765 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2018-10-16
18-11764 Överklagande av PTS beslut den 8 mars 2018 i dnr 18-2208 och 18-2209 2018-10-16
18-11763 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11762 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11761 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11760 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11759 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11758 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11757 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11756 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11755 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11754 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11753 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11752 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-16
18-11751 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11750 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11749 Koordinering av radiosändare 2018-10-16
18-11748 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-10-16
18-11747 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-16
18-11746 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11745 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-16
18-11744 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-10-15
18-11743 Nytt blocktillstånd 2018-10-15
18-11742 Ändring av blocktillstånd 2018-10-15
18-11741 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring, 2018-10-23--2018-10-23 2018-10-15
18-11740 Förfrågan radiolänk, Hornamossen vindkraftsanläggning, Habo Kommun 2018-10-15
18-11739 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2018-10-15
18-11738 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11736 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-TFO 2018-10-15
18-11735 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-15
18-11734 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11733 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-15
18-11732 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11731 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-10-15
18-11730 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2018-10-15
18-11729 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2018-10-15
18-11728 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2018-10-15
18-11727 Återkallelse av blocktilldelade frekvenser 2018-10-15
18-11726 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-10-15
18-11725 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-XZE 2018-10-15
18-11724 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11723 Ansökan om tekniska koder 2018-10-15
18-11722 Artificiell intelligens sammanställning av kvantitativ kunskapsöversikt 2018-10-15
18-11721 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11720 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2019-02-07--2019-02-10 2018-10-15
18-11719 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11718 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11717 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11716 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-15
18-11715 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11714 Nytt, GPS-återsändare 2018-10-15
18-11713 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11712 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11711 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-15
18-11710 Direktupphandling av A-Focus 2018-10-15
18-11709 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11708 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-15
18-11707 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-10-15
18-11706 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11705 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11704 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11703 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11702 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11701 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt 2018-10-15
18-11700 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-10-15
18-11699 Anmälan operatörsverksamhet 2018-10-12
18-11698 Koordinering av ljudradio (GE 84) 4 stationer 2018-10-12
18-11697 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-10-12

Hämtar resultat...