Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 220 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
21-561 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-23
21-560 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-23
21-559 Koordinering av analog ljudradio, GE 84 2021-01-22
21-558 Koordinering av ljudradio, GE 84, analog radio 2021-01-22
21-557 Avanmälan av operatörsverksamhet 2021-01-22
21-556 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-555 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-554 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-553 Anmälan operatörsverksamhet 2021-01-22
21-552 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-551 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-22
21-550 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-549 Tjänstetillsättning av Lösningsarkitekt med inriktning mot infrastruktur och IT-säkerhet, MV/MV3 2021-01-22
21-548 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-22
21-547 Integritetsincident 2021-01-22
21-546 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2021-02-06--2021-02-06 2021-01-22
21-545 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-544 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-543 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-542 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-541 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-540 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-22
21-539 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-538 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-22
21-537 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-22
21-536 Förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån 2021-01-22
21-535 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-534 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-22
21-533 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-22
21-532 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-531 Anmälan operatörsverksamhet 2021-01-22
21-530 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-22
21-529 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-22
21-528 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-527 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-526 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-22
21-525 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-22
21-524 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-22
21-523 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-22
21-522 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-22
21-521 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-520 Integritetsincident 2021-01-22
21-519 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-22
21-518 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-22
21-517 Årlig rapportering till Europeiska kommissionen enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 764/2008 2021-01-21
21-516 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-515 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-514 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-513 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-21
21-512 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-21
21-511 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-21
21-510 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio, amatörradio 2021-01-21
21-508 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-21
21-507 Begäran om samrådsyttrande enligt 6 kap. miljöbalken avseende vindkraftsetablering i Kristianstad kommun, Skåne län 2021-01-21
21-506 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio, amatörradio 2021-01-21
21-505 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-21
21-504 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio, amatörradio högre effekt 2021-01-21
21-503 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-502 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2021-01-21
21-501 Förlängd tid för erbjudandet att ta fram förslag till gränsöverskridande samarbetsprogram för mellersta Östersjön (Central Baltic) för perioden 2021-2027 2021-01-21
21-500 Förlängd tid för erbjudandet att ta fram förslag till gränsöverskridande samarbetsprogram för södra Östersjön (South Baltic) för perioden 2021-2027 2021-01-21
21-499 Förlängd tid för erbjudandet att ta fram förslag till gränsöverskridande samarbetsprogram för Sverige-Norge för perioden 2021-2027 2021-01-21
21-498 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-497 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-21
21-496 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-21
21-495 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-494 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-493 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-492 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-491 Återkallelse av radiotillstånd, ljudradio 2021-01-21
21-490 Förslag på ändring i MSB föreskrifter 2021-01-21
21-489 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-488 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-487 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-486 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-485 Integritetsincident 2021-01-21
21-484 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-21
21-483 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-481 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-480 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2021-01-21
21-479 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-21
21-478 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-477 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-476 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-01-21
21-475 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-474 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-01-21
21-473 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-472 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2021-01-21
21-471 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-470 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-21
21-469 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2021-01-21
21-468 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-21
21-467 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-466 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-21
21-465 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-01-21
21-464 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-21
21-463 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-21
21-462 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-461 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-20
21-460 Anmälan operatörsverksamhet 2021-01-20
21-458 Anmälan operatörsverksamhet 2021-01-20
21-457 Tillsyn med anledning av Postnords meddelat utdelningsstopp avseende Norumsgärde, Göteborgs kommun 2021-01-20
21-456 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-454 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2021-01-20
21-453 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-01-20
21-452 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-01-20
21-451 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-01-20
21-450 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-449 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2021-01-25 -- 2021-02-07 2021-01-20
21-448 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-20
21-447 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-446 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet och telefoni 2021-01-20
21-445 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-444 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-20
21-443 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-20
21-442 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2021-01-20
21-441 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-440 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-20
21-439 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-438 Lagringsmedia 2021-01-20
21-437 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-436 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-435 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-434 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-433 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-432 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-431 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-430 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-01-20
21-429 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-428 Avanmälan av operatörsverksamhet 2021-01-20
21-427 Integritetsincident 2021-01-20
21-426 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-425 Anmälan operatörsverksamhet 2021-01-20
21-424 Ärendeförteckning till Justitiekanslern för år 2020 2021-01-20
21-423 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-20
21-422 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-20
21-421 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-20
21-420 Nytt blocktillstånd 2021-01-20
21-419 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-418 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-20
21-417 Ändring av Post och telestyrelsens policy för representation och närliggande områden 2021-01-20
21-416 Tillsynsplan 2021 2021-01-20
21-415 Ansökan om nummertillstånd 2021-01-19
21-414 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-19
21-413 Återkallelse av radiotillstånd, ljudradio 2021-01-19
21-412 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2021-01-19
21-411 Koordinering av ljudradio 2021-01-19
21-410 Integritetsincident 2021-01-19
21-409 Integritetsincident 2021-01-19
21-408 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-19
21-407 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-406 Utlysningsärende för bredbandsstöd 2025 2021-01-19
21-405 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-01-19
21-404 Utlysningsärende för bredbandsstöd 2024 2021-01-19
21-403 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-402 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-19
21-401 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-19
21-400 Vindkraftsremiss i tidigt skede - Norrköping kommun 2021-01-19
21-399 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-19
21-397 Integritetsincident 2021-01-19
21-396 Integritetsincident 2021-01-19
21-395 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-19
21-394 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-393 Riktlinjer säkerhetsskyddsklassificerade handlingar 2021-01-19
21-392 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2021-01-19
21-391 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2021-01-19
21-390 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2021-01-19
21-389 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-19
21-387 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-386 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-385 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-384 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-19
21-383 Återkallelse av tillstånd för trådlös ljudöverföring 2021-01-19
21-382 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-19
21-381 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-380 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-379 Utlysningsärende för bredbandsstöd 2023 2021-01-19
21-378 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-377 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-376 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-375 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-19
21-374 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-19
21-372 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-19
21-371 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-01-18
21-370 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-18
21-369 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2021-01-18
21-368 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio, amatörradio högre effekt 2021-01-18
21-367 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-01-18
21-366 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-01-18
21-365 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-01-18
21-364 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-18
21-363 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio amatörradio högre effekt 2021-01-18
21-362 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-18
21-361 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-18
21-360 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-18
21-359 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2021-01-18
21-358 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-18
21-357 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-18
21-356 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-18
21-355 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-01-18

Hämtar resultat...