Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 237 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
18-39181 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-12-12
18-39180 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-12
18-39179 Automatisk förlängning av tillstånd för radiolänk enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-12-12
18-39178 Automatisk förlängning av tillstånd för radiolänk enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-12-12
18-39177 Automatisk förlängning av tillstånd för radiolänk enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-12-12
18-39176 Automatisk förlängning av tillstånd för radiolänk enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-12-12
18-39175 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-12
18-39174 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-12-12
18-39173 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-12
18-39172 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39171 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39170 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39169 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2018-12-12
18-39168 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39167 Nytt tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39166 Koordinering av radiolänk 2018-12-12
18-39165 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-12-12
18-39164 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39163 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-12
18-39162 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39161 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-12
18-39160 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2018-12-12
18-39159 Automatisk förlängning av tillstånd för radiolänk enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-12-12
18-39158 Automatisk förlängning av tillstånd för radiolänk enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-12-12
18-39157 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-12
18-39156 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-12
18-39154 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-KSS 2018-12-12
18-39153 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-12
18-39152 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2018-12-12
18-39151 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39147 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-12
18-39146 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-12
18-39145 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39144 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39143 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39142 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-12
18-39141 Underlag för årsavgift för operatörsverksamhet 2018-12-11
18-39140 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39139 Integritetsincident 2018-12-11
18-39138 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-12-11
18-39137 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-12-11
18-39136 Koordinering av radiolänk 2018-12-11
18-39135 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39134 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39133 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39132 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39131 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39130 Nytt blocktillstånd, testtillstånd 2018-12-11
18-39129 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39128 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39127 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39126 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39125 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39124 Återkallelse av blocktilldelade frekvenser 2018-12-11
18-39123 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39122 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39121 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39120 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39119 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-11
18-39118 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39117 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39116 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39115 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39114 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39113 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-11
18-39112 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39111 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-11
18-39110 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2018-12-11
18-39109 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-12-11
18-39108 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-12-10
18-39107 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MLH 2018-12-10
18-39106 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-12-12 -- 2018-10-13 2018-12-10
18-39105 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39104 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39103 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39102 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39101 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39100 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39099 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39098 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39097 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39096 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39095 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39094 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39093 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39092 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39091 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39090 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39089 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39088 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39087 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39086 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39085 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39084 Avanmälan av operatörsverksamhet enligt LEK 2018-12-10
18-39083 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39082 Amatörradiofrågor 2018-12-10
18-39081 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39080 Revidering av Post- och telestyrelsens allmänna råd om den svenska frekvensplanen 2018-12-10
18-39079 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39078 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39077 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39076 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39075 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39074 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39073 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-12-10
18-39072 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39071 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2018-12-10
18-39070 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39069 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39068 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2018-12-10
18-39067 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-10
18-39066 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39065 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39064 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39063 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39062 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2018-12-10
18-39061 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39060 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39059 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39058 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-12-10
18-39057 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39056 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39053 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39051 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39050 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-10
18-39049 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39048 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2018-12-10
18-39047 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-10
18-39046 Inför nytt avtal för tjänsten 118 400 2018-12-10
18-39045 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-12-08
18-39044 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2019-01-24--2019-01-27 2018-12-08
18-39043 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-07
18-39042 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2018-12-07
18-39041 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2018-12-07
18-39040 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-07
18-39039 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39038 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39037 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39036 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39035 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39034 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39033 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39032 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-39031 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-39030 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-39029 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-39028 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-39027 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-39026 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-39025 Fråga om internationell roaming - ref erbjudande på grosisstnivå 2018-12-07
18-39024 Nytt blocktillstånd 2018-12-07
18-39023 Samband 2018-12-07
18-39022 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2018-12-07
18-39021 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39020 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39019 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39018 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39017 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39016 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39015 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39014 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39013 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2018-12-07
18-39012 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-39011 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-39010 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-07
18-39009 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019-02-01--2019-06-30 2018-12-07
18-39008 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-12-07
18-39007 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-39006 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019-01-24--2019-01-28, och 2019-03-12--2019-03-18 2018-12-07
18-39005 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring, Östersund 2018-12-07
18-39003 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-39002 Ansökan om nummertillstånd 2018-12-07
18-39001 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-39000 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38999 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38998 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-38997 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-38996 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-38995 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-38994 Anmälan operatörsverksamhet 2018-12-07
18-38993 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-38992 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-38991 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2018-12-07
18-38990 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38989 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38988 koordineringsavtal mellan PTS och norska administrationen gällande tjänster i frekvensbandet 2300-2400 MHz 2018-12-07
18-38987 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-38986 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07
18-38985 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38984 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38983 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-12-07
18-38982 Integritetsincident 2018-12-07
18-38981 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38980 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38979 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38978 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38977 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38976 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38975 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2018-12-07
18-38974 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-12-07

Hämtar resultat...