Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 187 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
19-11828 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MFE 2019-10-19
19-11827 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-10-18
19-11826 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-18
19-11825 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio, amatörradio 2019-10-18
19-11824 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-057 2019-10-18
19-11822 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-RMB 2019-10-18
19-11821 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-RMB 2019-10-18
19-11820 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-18
19-11819 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-18
19-11818 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-18
19-11817 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-18
19-11816 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-18
19-11815 Koordinering av ljudradio (GE 84) JÄMTLAND Z1, STRÖMSUND 2019-10-18
19-11814 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-18
19-11813 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-10-18
19-11812 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2019-10-18
19-11811 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-18
19-11810 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-18
19-11809 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-18
19-11808 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-18
19-11807 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-18
19-11806 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-18
19-11805 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2020-02-07--2020-02-09 2019-10-18
19-11804 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-18
19-11803 Skrivgrupper 2019-10-18
19-11802 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-18
19-11800 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-17
19-11799 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2019-10-17
19-11798 Integritetsincident 2019-10-17
19-11797 Integritetsincident 2019-10-17
19-11796 Integritetsincident 2019-10-17
19-11795 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-17
19-11794 Koordinering av radiosändare 2019-10-17
19-11793 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11792 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11791 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11790 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11789 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11788 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11784 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-17
19-11783 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-17
19-11782 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11781 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11780 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11779 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-17
19-11778 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-17
19-11777 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11776 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-17
19-11775 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-17
19-11774 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11773 Nytt radiotillstånd för luftfartyg 2019-10-17
19-11772 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-17
19-11771 Tillsyn på PTS initiativ 2019-10-17
19-11770 Koordinering av ljudradio, GE 84 2019-10-17
19-11769 Koordinering av ljudradio, GE 84 2019-10-17
19-11768 Koordinering av ljudradio, GE 84 2019-10-17
19-11767 Koordinering av ljudradio, GE 84 2019-10-17
19-11766 Koordinering av ljudradio, GE 84 2019-10-17
19-11765 Koordinering av ljudradio, GE 84 2019-10-17
19-11764 Koordinering av ljudradio, GE 84 VÄSTRA GÖTALAND O1 FÄRGELANDA 2019-10-17
19-11763 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11762 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-10-17
19-11761 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11760 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11759 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-17
19-11758 Koordinering av radiosändare 2019-10-17
19-11757 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-JVB 2019-10-17
19-11756 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-JVB 2019-10-17
19-11755 Tjänstetillsättning av Enhetschef till enheten för regler, MR1, Rättsavdelningen 2019-10-17
19-11754 Protokoll 2019-10-15, Förordnande av delegation till Internationella teleunionens världsradiokonferens 2019 2019-10-17
19-11753 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-17
19-11752 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-17
19-11751 Automatisk förlängning av tillstånd för ljudradio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2019-10-17
19-11748 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-10-16
19-11747 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2019-10-29 -- 2019-10-30 2019-10-16
19-11746 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-16
19-11745 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11744 Remiss – Projekt storskalig utrymning i fred och under höjd beredskap 2019-10-16
19-11743 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-16
19-11742 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-16
19-11741 Sambandstjänst 2019-10-16
19-11740 Sambandstjänst 2019-10-16
19-11737 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-16
19-11736 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11735 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11734 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11733 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11732 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11731 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11730 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11729 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11728 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11727 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-10-16
19-11726 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11725 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11724 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11723 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11722 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-10-16
19-11721 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-16
19-11720 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019-10-16 -- 2020-06-01 2019-10-16
19-11719 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-16
19-11718 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-16
19-11717 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-16
19-11716 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-16
19-11714 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-16
19-11713 Anmälan operatörsverksamhet 2019-10-16
19-11712 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2019-10-29 -- 2019-10-30 2019-10-16
19-11711 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-16
19-11710 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-10-16
19-11709 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-16
19-11708 Remiss reviderad regional utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030 2019-10-16
19-11706 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-MID 2019-10-16
19-11705 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-MID 2019-10-16
19-11704 Direktupphandling av Juno 2019-10-16
19-11703 Upphandling av konsulttjänst 2019-10-16
19-11702 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-16
19-11701 Tillsyn på PTS initiativ 2019-10-15
19-11700 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11699 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11698 Nytt tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11697 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11695 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11694 Begäran om remissvar vindkraftpark Ljungbyholm och Österhultsmåla 2019-10-15
19-11693 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11692 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11691 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11690 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019-10-31 -- 2019-11-13 2019-10-15
19-11689 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-10-15
19-11688 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-10-15
19-11687 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11686 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11685 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-15
19-11684 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11683 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-15
19-11682 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-10-15
19-11681 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-15
19-11680 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11679 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11678 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11677 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019-10-28 -- 2019-11-01 2019-10-15
19-11675 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-10-15
19-11674 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11673 Skrivelse angående auktion av 2,3 och 3,5 GHz-bandet 2019-10-15
19-11672 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11671 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11670 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11669 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-15
19-11668 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-15
19-11666 SIS-remiss 19053 Hjälpmedel 2019-10-15
19-11665 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-14
19-11664 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11663 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-14
19-11662 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-10-14
19-11661 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-14
19-11660 Anmälan av samhällsviktiga tjänster 2019-10-14
19-11659 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-14
19-11658 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11657 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-14
19-11656 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 18.11.2019 -31.03.2020 2019-10-14
19-11655 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2019-10-14
19-11654 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-10-14
19-11653 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11652 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-14
19-11651 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-10-14
19-11650 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-14
19-11648 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-14
19-11647 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11646 Upphandling av utbildningstjänst 2019-10-14
19-11645 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11644 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11643 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11642 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11641 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-10-14
19-11640 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11639 Marknadskontroll 2019-10-14
19-11637 Kartläggning av brev och paket för Totalförsvaret, SKV 2019-10-14
19-11636 Kartläggning av brev och paket för Totalförsvaret, FK 2019-10-14
19-11635 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-14
19-11634 Koordinering av ljudradio 2019-10-14
19-11633 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-10-14
19-11632 Tillsyn på PTS initiativ 2019-10-14
19-11631 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11630 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11629 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-10-14
19-11628 Avrop av företagshälsovård 2019-10-14
19-11627 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MHU 2019-10-14
19-11626 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MJU 2019-10-14

Hämtar resultat...