Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 359 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
23-10320 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10319 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10318 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10317 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-03
23-10316 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-06-03
23-10315 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10314 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10313 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10312 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10311 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10310 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-03
23-10309 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-03
23-10308 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2023-06-16--2023-08-18 2023-06-03
23-10307 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10306 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10305 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10304 Särskild rapport om PTS avgifter 2023 2023-06-02
23-10303 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10302 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-02
23-10301 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10300 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-02
23-10299 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2023-06-02
23-10298 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10297 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10295 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10294 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10293 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10292 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10291 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2023-06-02
23-10290 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10289 Tillsyn av kontanttjänster 2023-06-02
23-10288 Direktupphandling enligt ramavtal för rekryteringsutbildning, rekryteringsuppdrag och rådgivning. 2023-06-02
23-10287 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10286 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10285 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10284 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10283 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio., 2023-06-11--2023-06-13 2023-06-02
23-10282 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10281 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10280 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10279 Ändring av radiotillstånd för amatörradio 2023-06-02
23-10278 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10277 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10276 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10275 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10274 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10272 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2023-06-02
23-10271 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10270 Ansökan om registerkontroll 2023-06-02
23-10269 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10268 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10267 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-02
23-10266 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-02
23-10265 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10264 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-02
23-10263 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-02
23-10262 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-JJA 2023-06-02
23-10261 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-JJA 2023-06-02
23-10260 Incidenter/Störning eller avbrott 2023-06-02
23-10259 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2023-06-02
23-10258 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-02
23-10257 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-02
23-10256 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10255 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10254 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10253 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10252 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10251 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10250 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10249 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10247 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10246 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10245 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10244 Överlåtelse av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10243 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-06-29 2023-06-01
23-10242 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10241 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10240 Skrivelse angående Uppdrag att utreda stöd till bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden med hjälp av trådlös teknik 2023-06-01
23-10239 Remiss - begäran om ersättning 2023-06-01
23-10238 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-06-01
23-10237 Remiss gällande Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar 2023-06-01
23-10236 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10235 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10234 Koordinering av ljudradio GE75 2023-06-01
23-10233 Nationell risk- och sårbarhetsbedömning 2023-06-01
23-10232 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10231 Koordinering av ljudradio GE75 2023-06-01
23-10230 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10229 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10228 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10227 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10226 Ansökan om nummertillstånd 2023-06-01
23-10225 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10224 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-06-29 2023-06-01
23-10223 Incidenter/Integritetsincident 2023-06-01
23-10222 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10221 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-06-01
23-10220 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-06-01
23-10219 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10218 Incidenter/Integritetsincident 2023-06-01
23-10217 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10216 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10215 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2023-06-01
23-10214 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10213 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10212 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-06-21--2023-06-23 2023-06-01
23-10211 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10210 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10208 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10206 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10205 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10204 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10203 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10202 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10200 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10199 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10198 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10197 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2023-06-28--2023-07-02 2023-06-01
23-10196 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10195 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10194 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10193 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-CIN 2023-06-01
23-10192 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10191 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10190 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10189 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10188 Delredovisning av regeringsuppdrag 2023-06-01
23-10187 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10186 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10185 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-06-01
23-10184 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10183 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-XSZ 2023-06-01
23-10182 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-XSZ 2023-06-01
23-10181 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10180 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio, 2023-07-21 - 2023-07-30 2023-06-01
23-10179 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-06-01
23-10178 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10177 Upphandling 2023-06-01
23-10176 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10175 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-06-01
23-10174 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10173 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10172 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10171 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10170 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10169 Incidenter/Integritetsincident 2023-05-31
23-10168 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-05-31
23-10167 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-05-31
23-10166 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-05-31
23-10165 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-05-31
23-10164 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10163 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-05-31
23-10162 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-05-31
23-10161 Incidenter/Integritetsincident 2023-05-31
23-10160 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10159 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10158 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10157 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10155 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10154 Begäran om information 2023-05-31
23-10153 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10152 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10151 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10150 Remissförfrågan avseende möjligheterna för placering av vindkraft till havs söder om Karlskrona och Öland 2023-05-31
23-10149 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10148 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10147 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10146 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10145 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10144 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10143 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10142 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10141 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-06-27 - 2023-07-03 2023-05-31
23-10140 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10139 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-05-31
23-10138 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10137 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10136 Direktupphandling tryck och brevförmedling av 14000 brev 2023-05-31
23-10135 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-05-31
23-10134 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10133 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10131 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-05-31
23-10130 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10129 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10128 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10127 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10126 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10125 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10124 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10123 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-05-31
23-10122 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2023-06-08--2023-06-11 2023-05-31
23-10121 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10120 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10119 Avsiktsförklaring säkerhetsskydd 2023-05-31
23-10118 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10117 Avsiktsförklaring säkerhetsskydd 2023-05-31
23-10116 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-05-31
23-10115 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-05-31
23-10114 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-05-31
23-10113 Skrivelse om tillsyn 2023 2023-05-31

Hämtar resultat...