Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 559 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
20-12311 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-24
20-12310 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-24
20-12309 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-24
20-12308 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-24
20-12307 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-24
20-12306 Ansökan om nummertillstånd 2020-10-23
20-12305 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12304 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12303 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-23
20-12302 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12301 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12300 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12299 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12298 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12297 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12296 Integritetsincident 2020-10-23
20-12295 Internationellt avtal 2020-10-23
20-12294 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12293 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-23
20-12292 Automatisk förlängning av tillstånd för ljudradio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12291 Avanmälan av operatörsverksamhet 2020-10-23
20-12290 Automatisk förlängning av tillstånd för ljudradio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12289 Beslut angående utlämnande av allmän handling 2020-10-23
20-12288 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12287 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12286 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12285 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12284 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12283 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-23
20-12282 Ekonomistyrningsverkets ändrade föreskrifter och allmänna råd 2020-10-23
20-12281 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12280 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2020-10-23
20-12279 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-23
20-12278 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12277 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12276 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-23
20-12275 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-23
20-12274 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-23
20-12273 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12272 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12271 Beslut angående utlämnande av allmän handling 2020-10-23
20-12270 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12269 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12267 Integritetsincident 2020-10-23
20-12266 Överlåtelse av nummertillstånd 2020-10-23
20-12265 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-23
20-12264 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-IHF 2020-10-23
20-12263 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-IHF 2020-10-23
20-12262 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2020-10-23
20-12261 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-23
20-12260 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-23
20-12259 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12258 PTS nya huvudkontor 2020-10-22
20-12257 Koordinering av radiosändare 2020-10-22
20-12256 Koordinering av jordstation 2020-10-22
20-12255 Koordinering av jordstation 2020-10-22
20-12254 Koordinering av jordstation 2020-10-22
20-12253 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12252 Tjänstetillsättning Handläggare/jurist, UM/UM2 2020-10-22
20-12251 Koordinering av ljudradio, GE 06 2020-10-22
20-12250 Ändring i arbetsordningen för Post- och telestyrelsen 2020-10-22
20-12249 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-22
20-12248 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12247 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2020-10-22
20-12246 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-22
20-12245 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12244 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-22
20-12243 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-22
20-12242 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-22
20-12241 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-22
20-12240 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-22
20-12239 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-22
20-12238 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-22
20-12237 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-22
20-12236 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-22
20-12234 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12233 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12232 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12231 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-22
20-12230 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12229 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12228 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12227 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12226 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-22
20-12225 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-22
20-12224 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-22
20-12223 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-22
20-12222 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-22
20-12221 Avrop för bemanningstjänst enligt ramavtal 2020-10-22
20-12220 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12219 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12218 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12217 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12216 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12215 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12214 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12213 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12211 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12210 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12209 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12208 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12207 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12206 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12205 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2020-10-30--2020-11-03 2020-10-21
20-12204 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12203 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12202 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12201 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12200 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-21
20-12199 Samrådslista vecka 43 2020-10-21
20-12198 Begäran om samrådsyttrande enligt 6 kap. miljöbalken avseende vindkraftsetablering i Ragunda kommun, Jämtland län 2020-10-21
20-12197 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-21
20-12196 Fråga om tillsyn lokalt tillträde 2020-10-21
20-12195 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2020-10-21
20-12194 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12193 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12192 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12191 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12190 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12189 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12188 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12187 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12186 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12185 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12184 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12183 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12182 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12181 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12180 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12179 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2020-11-30 - 2021-02-28 2020-10-21
20-12178 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12177 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12176 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12175 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-21
20-12174 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-21
20-12173 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12172 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12171 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12170 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-10-21
20-12169 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-10-21
20-12167 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12166 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12165 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12164 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12163 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12162 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12161 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2020-10-21
20-12160 Integritetsincident 2020-10-21
20-12159 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12158 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12157 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12156 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12155 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12154 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12153 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12152 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12151 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12150 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12149 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-21
20-12148 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12147 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-21
20-12146 Koordinering av ljudradio (GE 06) 2020-10-20
20-12144 Remissutlåtande för vindkraftsprojekt Hissberget 2020-10-20
20-12143 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-20
20-12142 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12140 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12139 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12138 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12137 Konsultinsats 2020-10-20
20-12136 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12135 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12134 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12133 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12132 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12131 PTS föreskrifter om säkerhetsskydd 2020-10-20
20-12130 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12129 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-10-20
20-12127 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12126 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12125 Begäran om allmän handling 2020-10-20
20-12124 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12123 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12122 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-10-20
20-12121 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12120 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12119 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12118 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12117 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12116 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12115 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12114 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12113 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2020-10-20
20-12112 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12111 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12110 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12109 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12108 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12107 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12106 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20
20-12105 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-10-20

Hämtar resultat...