Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 201 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
24-8174 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8173 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8172 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8171 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8170 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-17
24-8169 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2024-06-30--2024-09-30 2024-06-17
24-8168 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8167 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2024-06-17
24-8166 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8165 Begäran om allmän handling 2024-06-17
24-8164 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8163 Rapport om PTS avgifter 2024-06-17
24-8162 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-17
24-8161 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8160 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8159 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-17
24-8158 Svensk telekommarknad första halvåret 2024 2024-06-17
24-8157 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8156 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8155 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8154 Begäran om allmän handling 2024-06-17
24-8153 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-17
24-8152 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8151 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8150 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8149 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8148 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8147 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8146 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-17
24-8145 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8144 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8143 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8142 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8141 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8140 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8139 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8138 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8137 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8136 Nytt tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8135 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8134 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8133 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-17
24-8132 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-17
24-8131 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8130 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8129 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8128 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-17
24-8127 Ansökan om inloggning 2024-06-17
24-8126 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2024-07-08--2024-07-15 2024-06-16
24-8125 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-16
24-8124 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-16
24-8123 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-16
24-8122 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-16
24-8121 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8120 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8119 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8118 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2024-08-12 - 2024-08-19 2024-06-15
24-8117 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8116 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8115 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8114 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8113 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8112 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8111 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8110 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-15
24-8109 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8108 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8107 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8106 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-14
24-8105 Remissförfrågan avseende eventuell vindkraftsanläggning i Halmstads kommun 2024-06-14
24-8104 Incidenter/Störning eller avbrott 2024-06-14
24-8103 Begäran om allmän handling 2024-06-14
24-8102 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-14
24-8101 Ändring av tillstånd för radiolänk, 430 2024-06-14
24-8100 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-14
24-8099 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-14
24-8098 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2024-06-14
24-8097 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-14
24-8096 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8095 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8094 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-14
24-8093 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8092 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8091 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8090 Begäran om allmän handling 2024-06-14
24-8089 Årlig rapport - Öppet internet 2024 2024-06-14
24-8088 Ansökan om registerkontroll 2024-06-14
24-8087 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2024-06-14
24-8086 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-14
24-8084 Ansökan om nummertillstånd 2024-06-14
24-8083 Koordinering av radiolänk 2024-06-14
24-8082 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2024-06-14
24-8081 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2024-06-14
24-8080 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2024-06-14
24-8079 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2024-06-14
24-8078 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2024-06-14
24-8077 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8076 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2024-07-25 2024-06-14
24-8075 Nytt radiotillstånd för luftfartyg SE-RZE 2024-06-14
24-8074 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2024-06-14
24-8073 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2024-06-14
24-8072 Information från Säkerhetspolisen 2024-06-14
24-8071 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8070 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-FHZ 2024-06-14
24-8069 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8068 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-FHZ 2024-06-14
24-8067 Begäran om allmän handling 2024-06-14
24-8066 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8065 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8064 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-14
24-8063 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-14
24-8062 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-14
24-8061 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MJV 2024-06-14
24-8060 Beslut om att upphöra med konvertering till arkivformat av dokument i Platina 2024-06-14
24-8059 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-14
24-8058 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8057 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-14
24-8056 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8055 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8054 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-14
24-8053 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-14
24-8052 Koordinering av ljudradio T-DAB , GE06 2024-06-14
24-8051 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8050 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2024-06-14
24-8049 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-14
24-8048 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8047 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-14
24-8046 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8045 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8044 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8043 Ändring av radiotillstånd för amatörradio 2024-06-13
24-8042 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-13
24-8041 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-13
24-8040 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2024-06-13
24-8039 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-13
24-8038 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8037 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8036 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-13
24-8035 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8034 Tillsyn av bredbandsstöd 2024-06-13
24-8033 Tillsyn av bredbandsstöd 2024-06-13
24-8032 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-13
24-8031 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8030 Begäran om allmän handling 2024-06-13
24-8029 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8028 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-13
24-8027 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-13
24-8026 Upplåtelseförteckning för kontroll av uppgifter i Ekonomistyrningsverkets kontrakts- och användarregister (KAR) 2024 2024-06-13
24-8025 DSA-Registrering för efterlevnad av artikel 24(5) 2024-06-13
24-8023 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-13
24-8022 Beslut att genomföra granskning av myndigheters avgifter till företag 2024-06-13
24-8020 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8019 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8018 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8017 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2024-06-12
24-8016 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8015 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8013 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8012 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8011 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-12
24-8010 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2024-06-12
24-8009 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8008 Begäran om allmän handling 2024-06-12
24-8007 Tjänstetillsättning av Verksamhets controller till ME4 2024-06-12
24-8006 Remissförfrågan avseende Vindpark Västerlisa i Botkyrka kommun 2024-06-12
24-8005 Upphandling av webbaserad juridisk rättsdatabastjänst 2024-06-12
24-8004 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-12
24-8003 Återkallelse av tillstånd för trådlös ljudöverföring 2024-06-12
24-8002 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-12
24-8001 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-8000 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-12
24-7999 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-12
24-7998 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7997 Samrådslista vecka 24 2024-06-12
24-7996 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7995 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7994 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7993 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7992 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2024-06-12
24-7989 Koordinering av radiolänk 2024-06-12
24-7988 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-12
24-7987 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-12
24-7986 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-12
24-7985 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7984 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-12
24-7983 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7982 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7981 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7980 Ansökan om registerkontoll 2024-06-12
24-7979 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-12
24-7978 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2024-06-12
24-7977 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-06-12
24-7976 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2024-06-12
24-7975 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7974 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-12
24-7973 Incidenter/Integritetsincident 2024-06-12
24-7972 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7971 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12
24-7970 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-06-12
24-7969 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-06-12

Hämtar resultat...