Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 222 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
22-11327 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-ELS 2022-10-05
22-11326 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11325 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11324 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11323 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11322 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11321 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11320 Koordinering av radiosändare 2022-10-05
22-11319 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11318 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11317 Samverkan med El- och telesektorn för att öka förmågan till civil beredskap 2022-10-05
22-11316 Ansökan om medel för Länsstyrelsen Gävleborgs Läns arbete med grundläggande betaltjänster 2022-10-05
22-11315 Avanmälan 2022-10-05
22-11314 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2022-11-01--2023-04-30 2022-10-05
22-11313 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2022-10-05
22-11312 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-VKT 2022-10-05
22-11311 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-05
22-11310 Incidenter/Integritetsincident 2022-10-05
22-11309 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11308 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-05
22-11307 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-05
22-11306 Underrättelse om säkerhetsskyddschef och dess ersättare 2022-10-05
22-11305 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-05
22-11304 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11303 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-05
22-11302 Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet 2022-10-05
22-11301 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11300 Kontakter med allmänheten 2022-10-05
22-11299 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11298 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11297 Ansökan om nummertillstånd 2022-10-05
22-11296 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2022-10-05
22-11295 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-05
22-11294 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-05
22-11293 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-05
22-11292 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11291 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11290 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-10-04
22-11289 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11288 Incidenter/Integritetsincident 2022-10-04
22-11286 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-04
22-11284 Avsiktsförklaring säkerhetsskydd 2022-10-04
22-11283 Anvisningar till myndigheter för rapportering inom regional utvecklings- och landsbygdspolitik 2022-10-04
22-11282 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11281 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11280 Inventering av bilaterala säkerhetsskyddsavtal 2022-10-04
22-11279 Tillsyn av bredbandsstöd 2022-10-04
22-11278 Tillsyn av bredbandsstöd 2022-10-04
22-11277 Tillsyn av bredbandsstöd 2022-10-04
22-11276 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2022-10-04
22-11275 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2022-10-04
22-11274 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11273 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2022-10-04
22-11272 Avropsförfrågan från Ramavtal avseende filmproduktion - information om tillgänglighetsdirektivet 2022-10-04
22-11271 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-04
22-11270 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11269 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11268 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-04
22-11267 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11266 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-04
22-11265 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11264 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11263 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11262 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11261 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11260 Tillfälligt tillstånd för amatörradio 2022-10-04
22-11259 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11258 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11257 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11256 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11255 Nytt tillstånd för jordstation 2022-10-04
22-11254 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11253 Tillsynsåtgärder 2022-10-04
22-11252 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11251 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11250 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11249 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-04
22-11248 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11247 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11246 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11245 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-04
22-11244 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-04
22-11243 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-04
22-11242 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11241 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-04
22-11240 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-03
22-11239 Tillsyn av bredbandsstöd 2022-10-03
22-11238 Tillsyn av bredbandsstöd 2022-10-03
22-11237 Tillsyn av bredbandsstöd 2022-10-03
22-11236 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11235 Tillsyn av bredbandsstöd 2022-10-03
22-11234 Nytt tillstånd för jordstation 2022-10-03
22-11233 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-03
22-11232 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-03
22-11231 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-03
22-11230 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11229 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11228 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11227 Remissförfrågan avseende vindkraftsetablering vid Tigerberget, Hudiksvalls kommun 2022-10-03
22-11226 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11225 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11224 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11223 Återkallelse av nummertillstånd 2022-10-03
22-11222 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11221 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-03
22-11220 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11219 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11218 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11217 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11216 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-03
22-11215 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-03
22-11214 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11213 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11212 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2022-10-11 - 2022-10-12 2022-10-03
22-11211 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11210 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11209 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11206 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11205 Incidenter/Integritetsincident 2022-10-03
22-11204 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11203 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11201 Remiss - vindkraft i ett projektområde som benämns Högaliden 2 i Robertsfors kommun 2022-10-03
22-11200 Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz 2022-10-03
22-11199 Nytt radiotillstånd för luftfartyg SE-FGI 2022-10-03
22-11198 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-03
22-11197 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-10-03
22-11196 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-03
22-11195 Revison av innovationsprojekt - PTS innovationstävling 2022-10-03
22-11194 Samrådslista Vecka 40 2022-10-03
22-11193 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2022-10-03
22-11192 Incidenter/Störning eller avbrott 2022-10-03
22-11191 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11190 Koordinering av ljudradio, T-DAB MOD - GE06 2022-10-03
22-11189 Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet 2022-10-03
22-11188 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11187 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11186 Ansökan om nummertillstånd 2022-10-03
22-11185 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-10-03
22-11184 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-10-03
22-11183 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-02
22-11182 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-02
22-11181 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-02
22-11180 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-KSF 2022-10-02
22-11179 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-10-02
22-11178 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-01
22-11177 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-10-01
22-11176 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-10-01
22-11175 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2022-10-01
22-11174 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2022-09-30
22-11171 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-09-30
22-11170 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet 2022-09-30
22-11169 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-09-30
22-11168 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11167 Koordinering av radiolänk 2022-09-30
22-11166 Koordinering av radiosändare 2022-09-30
22-11165 Underlag beredskapsplanering 2022-09-30
22-11164 Incidenter/Integritetsincident 2022-09-30
22-11163 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-09-30
22-11162 Nytt tillstånd för jordstation 2022-09-30
22-11161 Nytt tillstånd för jordstation 2022-09-30
22-11160 Nytt tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11159 Nytt tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11158 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11157 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2022-09-30
22-11156 Incidenter/Integritetsincident 2022-09-30
22-11155 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11154 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11153 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11152 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11151 Incidenter/Störning eller avbrott 2022-09-30
22-11150 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11149 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-GYZ 2022-09-30
22-11148 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-09-30
22-11147 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11146 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11145 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11143 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11142 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11141 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11140 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2022-09-30
22-11139 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-30
22-11138 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-09-29
22-11137 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-09-29
22-11136 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-CWF 2022-09-29
22-11135 Ansökan om nummertillstånd 2022-09-29
22-11134 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2022-09-29
22-11133 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-29
22-11132 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-29
22-11131 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2022-09-29
22-11130 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2022-09-29
22-11129 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-09-29
22-11126 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2022-09-29
22-11125 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-09-29
22-11124 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-09-29
22-11123 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-09-29
22-11122 Incidenter/Integritetsincident 2022-09-29
22-11121 Incidenter/Integritetsincident 2022-09-29
22-11120 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-09-29
22-11119 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-09-29
22-11118 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-09-29

Hämtar resultat...