Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.
Fälten för innehåll, handläggare och avsändare/mottagare är fritextsökningsfält och det räcker med att du fyller i en del av ett ord för att få träff.
Kryssar du i rutan för datumsökning dyker datumfält upp där du kan söka på antingen ett enskilt datum eller en tidsperiod.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet, t.ex. handläggarinformation och förteckning över handlingarna i aktuellt ärende.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 304 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
18-7012 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-7011 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-7010 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-25
18-7009 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-7008 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-7007 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-7006 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-7005 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-7004 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-7003 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2018-05-25
18-7002 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-7001 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-05-28 -- 2018-06-30 2018-05-25
18-7000 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-25
18-6999 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6998 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6997 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6996 Uppdaterad Bilaga A till Delegationsbeslut SSA (dnr 17-2758) - amatörradiocertifikat 2018-05-25
18-6994 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-JVH 2018-05-25
18-6993 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2018-05-25
18-6992 Nytt tillstånd för radiolänk 2018-05-25
18-6991 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-25
18-6990 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6989 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6988 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6987 Automatisk förlängning av radiotillstånd för luftfartyg enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK), SE-060 2018-05-25
18-6986 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6981 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6980 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6979 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6978 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6977 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6976 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-05-25
18-6975 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-05-25
18-6974 Anmälan operatörsverksamhet 2018-05-25
18-6973 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-25
18-6972 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-25
18-6971 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6970 Integritetsincident 2018-05-25
18-6969 Förfrågan från ITU 2018-05-25
18-6968 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6966 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6965 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6964 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6963 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6962 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6961 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-25
18-6960 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-25
18-6959 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6958 Begäran om underlag till marknadsanalys för bredbandsutbyggnad 2018-05-24
18-6957 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6956 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-24
18-6955 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-05-24
18-6954 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6953 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-05-24
18-6952 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6951 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6950 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6949 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6948 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6947 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6946 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6945 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6944 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6943 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6942 Integritetsincident 2018-05-24
18-6941 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring, 2018-05-25--2018-05-27 2018-05-24
18-6940 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6939 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6938 Integritetsincident 2018-05-24
18-6937 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6936 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6935 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6934 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6933 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6932 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6931 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6930 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-24
18-6929 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6928 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6927 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6926 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6925 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6924 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6923 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6922 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6921 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6920 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6919 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6918 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6917 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6916 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6915 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6914 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6913 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-24
18-6912 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-24
18-6911 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-24
18-6910 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-24
18-6909 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-05-29--2018-05-30 2018-05-24
18-6907 Avrop av tryckeritjänster 2018-05-24
18-6906 Ändring av tillstånd för trådlös ljudöverföring 2018-05-24
18-6905 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6904 Remiss - Vindmätningsmast förfrågan 2018-05-24
18-6903 Remiss av betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-05-24
18-6902 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2018-07-26--2018-08-05 2018-05-24
18-6901 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6900 två rapporter för första kvartalet 2018 enligt delegationsbeslut i dnr 17-2758 2018-05-24
18-6899 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6898 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6896 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6895 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6894 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-24
18-6893 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-24
18-6892 Remiss- Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen 2018-05-24
18-6886 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2018-05-23
18-6885 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2018-05-23
18-6884 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-05-24
18-6883 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6882 Överlåtelse av tekniska koder 2018-05-23
18-6881 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6880 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6879 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6878 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-06-11--2018-06-12 2018-05-23
18-6877 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2018-05-23
18-6876 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6875 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6874 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6873 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6872 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6871 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6870 Storblåliden i Piteå kommun. Förfrågan att få information om tillståndshavare kring planerade vindkraftverk 2018-05-23
18-6868 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6867 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6866 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6865 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6864 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6863 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6862 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6861 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6860 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6859 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6858 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-05-27 2018-05-23
18-6857 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6856 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6855 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-JUK 2018-05-23
18-6854 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-23
18-6853 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-05-23
18-6852 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6851 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6850 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6849 Koordinering av radiosändare 2018-05-23
18-6848 Koordinering av radiosändare 2018-05-23
18-6847 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6846 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-23
18-6845 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6844 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-06-10--2018-06-18 2018-05-23
18-6843 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6842 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6841 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6840 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6839 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6838 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6837 Överklagande av PTS beslut den 3 maj 2018 i dnr 17-9513 2018-05-23
18-6836 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6835 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6834 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6833 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6832 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-KLR 2018-05-23
18-6831 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-KLR 2018-05-23
18-6830 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6829 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6828 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6827 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-23
18-6826 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6825 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6824 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6823 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6822 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6821 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6820 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6819 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6818 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6817 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6816 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6815 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-XHY 2018-05-23
18-6814 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-XHY 2018-05-23
18-6813 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-23
18-6812 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-23
18-6811 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2018-05-22
18-6810 Prov (och certifikat) 2018-05-22
18-6809 Begäran om allmän handling 2018-05-22
18-6808 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-22
18-6806 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-22
18-6805 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-22
18-6804 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-ISG 2018-05-22
18-6803 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-05-22
18-6802 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-05-22
18-6801 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-22
18-6800 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-22
18-6799 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-05-22
18-6798 Postnords hantering av klagomål avseende försändelser med varor från länder utanför EU. 2018-05-22

Hämtar resultat...