Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 284 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
21-11938 Återkallelse av radiotillstånd luftfartyg, 2021-09-20
21-11937 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2021-09-20
21-11936 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11935 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11933 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11932 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11931 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-09-20
21-11930 Förfrågan om samrådsyttrande avseende vindkraftsetablering Kånna i Ljungby kommun, Kronobergs län 2021-09-20
21-11929 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11928 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-20
21-11927 Återkallelse av radiotillstånd luftfartyg, 2021-09-20
21-11926 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-RNE 2021-09-20
21-11925 Marknadskontroll, Infobric AB 2021-09-20
21-11924 Integritetsincident 2021-09-20
21-11923 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2021-10-04--2021-10-31 2021-09-20
21-11922 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-RND 2021-09-20
21-11921 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11920 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11919 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11918 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11917 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11916 Ansökan om nummertillstånd 2021-09-20
21-11915 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-20
21-11914 Operativ planering 2021-09-20
21-11913 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11912 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11911 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-09-20
21-11910 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-20
21-11909 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11908 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11907 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11906 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-20
21-11905 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11904 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-20
21-11902 Uppföljning av bredbandsstöd 2021-09-20
21-11901 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11900 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2021-09-20
21-11899 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-20
21-11898 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-20
21-11897 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-20
21-11896 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-19
21-11895 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-19
21-11894 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-19
21-11893 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-19
21-11892 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-19
21-11891 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-19
21-11890 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-19
21-11889 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MIP 2021-09-19
21-11888 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-18
21-11887 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-18
21-11886 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-18
21-11885 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-18
21-11884 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-18
21-11883 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-18
21-11882 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-18
21-11881 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-18
21-11880 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11879 Nytt tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11877 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11875 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11874 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11873 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11872 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11871 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11870 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11869 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11868 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11867 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11866 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio med högre effekt 2021-09-17
21-11865 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11864 Integritetsincident 2021-09-17
21-11863 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11862 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11861 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2021-09-23--2021-09-24 2021-09-17
21-11860 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11859 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-17
21-11858 Tjänstetillsättning av jurist till, Enheten för beredskap, SK2 2021-09-17
21-11857 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11856 Tjänstetillsättning av jurist till Enheten för marknadsanalys och statistik, UA1 2021-09-17
21-11855 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11854 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11853 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11852 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11851 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11850 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11849 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11848 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11847 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11846 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11845 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11844 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11843 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11842 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11841 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11840 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11839 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11838 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2021-09-17
21-11837 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11836 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11835 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11834 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2021-09-17
21-11833 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11832 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11831 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-KTC 2021-09-17
21-11830 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till telefoni 2021-09-17
21-11829 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11828 Integritetsincident 2021-09-17
21-11827 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11826 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11825 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11824 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11823 Nytt tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11822 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK), Talkomm för persondirigering för 2021-09-17
21-11821 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11820 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11819 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11818 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11817 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11816 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11815 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11814 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11813 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11812 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11811 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11810 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11809 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11808 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11807 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11806 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11805 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11804 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11803 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, experimenttillstånd för amatörsatellitradio 2021-09-17
21-11802 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11801 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-17
21-11800 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-17
21-11799 Beslut - Ersättning till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Post-och Telestyrelsen 2021-09-17
21-11798 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11797 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-17
21-11795 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-17
21-11794 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11793 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11792 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11791 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11790 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-XTN 2021-09-16
21-11789 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11788 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 4-5 November 2021 2021-09-16
21-11787 Tjänstetillsättning - Beslut om ställföreträdande chef 2021-09-16
21-11786 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-09-16
21-11785 Remissförfrågan om vindkraftsanläggningar vid Grubban i Härjedalens och Ljusdals kommuner 2021-09-16
21-11784 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-16
21-11783 Remissförfrågan om ytterligare vindkraftverk i Åmjölkesbo, Vetlanda Kommun 2021-09-16
21-11782 Nytt radiotillstånd för amatörradio 2021-09-16
21-11781 Nytt radiotillstånd för amatörradio 2021-09-16
21-11780 Beslut angående utlämnande av allmän handling 2021-09-16
21-11779 Återkallelse av posttillstånd på innehavarens begäran 2021-09-16
21-11778 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11777 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11776 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11775 Återkallelse av nummertillstånd 2021-09-16
21-11774 Återkallelse av nummertillstånd 2021-09-16
21-11773 Återkallelse av nummertillstånd 2021-09-16
21-11772 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2021-09-16
21-11771 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-16
21-11770 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-16
21-11769 Automatisk förlängning av tillstånd för ljudradio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2021-09-16
21-11768 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-16
21-11767 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11766 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11765 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-16
21-11764 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-16
21-11763 Anmälan operatörsverksamhet 2021-09-16
21-11762 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-16
21-11761 Integritetsincident 2021-09-16
21-11760 Integritetsincident 2021-09-16
21-11759 Integritetsincident 2021-09-16
21-11758 Nytt tillstånd för radiolänk 2021-09-16
21-11756 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-UAN 2021-09-15
21-11755 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11754 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2021-09-25--2021-09-26 2021-09-15
21-11753 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2021-09-18--2021-09-19 2021-09-15
21-11752 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2021-09-15
21-11751 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2021-09-15
21-11750 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11749 Ändring av tillstånd för radiolänk, annullering 2021-09-15
21-11747 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11746 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2021-09-15
21-11745 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11743 Nytt radiotillstånd för landmobil radio, experimenttillstånd för amatörradio 2021-09-15
21-11742 Nytt tillstånd för radiolänk 2021-09-15
21-11741 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2021-09-15
21-11740 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11739 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11738 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11737 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11736 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-15
21-11735 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-15
21-11734 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-09-15
21-11733 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-15
21-11732 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-09-15
21-11731 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-09-15

Hämtar resultat...