Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 167 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
23-23978 Nytt radiotillstånd för amatörradio 2023-09-21
23-23977 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MMJ 2023-09-20
23-23976 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-20
23-23975 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23974 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-20
23-23973 Begäran om allmän handling 2023-09-20
23-23972 Remissförfrågan avseende planering av vindkraftspark Stenfors nordost om Bygdsiljum i Skellefteå Kommun 2023-09-20
23-23971 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-20
23-23970 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23969 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23968 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23967 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23966 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23965 Tillsyn av bredbandsstöd 2023-09-20
23-23963 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-20
23-23962 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23961 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-20
23-23959 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2023-09-20
23-23958 Ändring av tillstånd för radiolänk, minskning 2023-09-20
23-23957 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2023-09-20
23-23956 Ändring av tillstånd för radiolänk, minskning 2023-09-20
23-23955 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2023-09-20
23-23954 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2023-09-20
23-23953 Tjänstetillsättning av Jurist till Enheten UB 1 2023-09-20
23-23952 Tjänstetillsättning av Dataskyddsombud till enheten för regler (MR1) 2023-09-20
23-23951 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-20
23-23950 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-20
23-23949 Projekt - Ny utbetalningsmodell för bredbandsstödet 2023-09-20
23-23948 Upphandling Consultant Services for Bulric Model 2023-09-20
23-23947 Koordinering av ljudradio, GE84 2023-09-20
23-23946 Anmälan av samhällsviktiga tjänster - Digital infrastruktur 2023-09-20
23-23945 Avanmälan om registerkontroll 2023-09-20
23-23944 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-20
23-23943 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-20
23-23942 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-20
23-23941 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-20
23-23940 Anmälan 2023-09-19
23-23939 Anmälan 2023-09-19
23-23938 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-19
23-23936 Ansökan om nummertillstånd 2023-09-19
23-23935 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23934 Koordinering av radiolänk 2023-09-19
23-23933 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23932 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23931 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23930 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2023-10-12 - 2023-10-13 2023-09-19
23-23929 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23928 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23927 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23926 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23925 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23924 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23923 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-19
23-23922 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23920 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23919 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23918 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23917 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23916 Ansökan om registerkontroll 2023-09-19
23-23914 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23913 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23912 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-19
23-23911 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23910 Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende 2023-09-19
23-23909 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-19
23-23908 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23907 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-19
23-23906 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-19
23-23905 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23904 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23903 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-19
23-23902 Remiss Trafikverkets översyn av riksintressen 2023 2023-09-19
23-23901 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-19
23-23900 Samrådslista vecka 38 2023-09-19
23-23899 Lägesbildsövning 2023-09-19
23-23898 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-19
23-23897 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-09-19
23-23896 Hemställan om uppgifter 2023-09-19
23-23895 Koordinering av radiolänk 2023-09-19
23-23894 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-09-19
23-23893 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-19
23-23892 Grundläggande betaltjänster 2023-09-19
23-23891 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-19
23-23890 Tjänstetillsättning av Säkerhetsskyddshandläggare med inriktning personalsäkerhet till SK5 2023-09-18
23-23889 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23888 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23887 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23886 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23885 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23884 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2023-09-18
23-23883 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23882 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23881 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23880 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23879 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23878 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23877 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23876 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23875 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-18
23-23874 Grundläggande betaltjänster 2023-09-18
23-23873 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23872 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-18
23-23870 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23869 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23868 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23867 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-18
23-23866 PTS mobiltäckning och bredbandskartläggning 2023 2023-09-18
23-23865 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-18
23-23864 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-18
23-23863 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-18
23-23862 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23861 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23859 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23858 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23857 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23856 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23855 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23854 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23853 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23852 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2023-09-18
23-23851 Ändring av tillstånd för GPS-återsändare, GNSS 2023-09-18
23-23850 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-18
23-23849 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-18
23-23848 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-18
23-23847 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-18
23-23846 marknadskontroll (Tullärende) hos Geosolutions i Göteborg AB 2023-09-18
23-23845 Koordinering av radiosändare 2023-09-18
23-23844 Incidenter/Integritetsincident 2023-09-18
23-23843 Anmälan operatörsverksamhet 2023-09-18
23-23842 Expediering av ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Myndigheten för delaktighet 2023-09-18
23-23841 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-18
23-23840 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2023-09-18
23-23839 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-17
23-23838 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-17
23-23837 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2023-09-17
23-23836 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-17
23-23835 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-17
23-23834 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-15
23-23833 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-15
23-23832 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-15
23-23831 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2023-09-15
23-23830 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2023-09-15
23-23829 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23828 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23825 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23824 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2023-09-15
23-23822 Översyn av PTS arbete med Dataskyddsfrågor 2023-09-15
23-23821 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23820 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23819 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23818 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23817 Koordinering Single Sky 2023-09-15
23-23816 Underrättelse om säkerhetsskyddschef 2023-09-15
23-23815 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23814 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2023-09-15
23-23813 Koordinering Single Sky 2023-09-15
23-23812 Tillsyn på PTS initiativ 2023-09-15
23-23811 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23810 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23809 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2023-09-15
23-23808 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2023-09-15
23-23807 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2023-09-15
23-23806 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2023-09-15
23-23805 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23804 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23803 Ändring av tillstånd för radiolänk 2023-09-15
23-23802 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2023-09-15

Hämtar resultat...