Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 308 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
20-8332 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-VUK 2020-07-04
20-8331 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8330 Koordinering av radiosändare 2020-07-03
20-8329 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg 2020-07-03
20-8328 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2020-07-03
20-8327 Integritetsincident 2020-07-03
20-8326 Integritetsincident 2020-07-03
20-8325 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8324 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8323 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8322 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8321 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8320 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8319 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8318 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8317 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8316 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8315 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8314 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8313 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8312 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8311 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8310 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8309 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8308 Upphörande av underhåll på Värtans bangård, Östra bangårdsdelen inom Stockholms stad samt hemställan om undantag från järnvägsförordningens bestämmelser avseende nedläggning av järnväg 2020-07-03
20-8307 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8306 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8305 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8304 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8303 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2020-07-03
20-8302 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8301 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8300 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8299 Nytt radiotillstånd för maritim radio§ 2020-07-03
20-8298 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8297 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8296 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-03
20-8295 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8294 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet och telefoni 2020-07-03
20-8293 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8292 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8291 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8290 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8288 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8287 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8286 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8285 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8284 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2020-07-03
20-8283 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8282 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8281 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8280 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8279 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8278 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8277 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8276 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-03
20-8275 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-CND 2020-07-03
20-8274 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-03
20-8273 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8272 Integritetsincident 2020-07-02
20-8271 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8270 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2020-07-14 -- 2020-10-10 2020-07-02
20-8269 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-02
20-8268 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8267 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8266 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8265 Direktupphandling Utvecklande av regionalt bredbandslyft 2020-07-02
20-8264 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8263 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8262 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8261 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8260 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2020-07-02
20-8259 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8258 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8257 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8256 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8255 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2020-07-02
20-8254 Integritetsincident 2020-07-02
20-8253 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-02
20-8252 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8251 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8250 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8249 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8248 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8247 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8246 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8245 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8244 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-02
20-8243 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8242 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-BNI 2020-07-02
20-8241 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RMY 2020-07-02
20-8240 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-BNI 2020-07-02
20-8239 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RSD 2020-07-02
20-8238 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8237 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-02
20-8236 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8235 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8234 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2020-07-05--2020-08-30 2020-07-02
20-8233 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8232 Koordinering av television, GE 06 2020-07-02
20-8231 Koordinering av television, GE 06 2020-07-02
20-8230 Överlåtelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8229 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8228 Överlåtelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8227 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8226 Överlåtelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8225 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8224 Överlåtelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8223 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8222 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-02
20-8221 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna 2020-07-02
20-8220 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2020-07-02
20-8219 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2020-07-02
20-8217 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2020-07-02
20-8216 Tjänstetillsättning Internationell samordnare med strategiskt ansvar, SR1-Spektrumförädling 2020-07-02
20-8215 Tillsyn på PTS initiativ 2020-07-02
20-8214 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-02
20-8213 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8212 Ansökan om nummertillstånd 2020-07-02
20-8211 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8210 Förfrågan om samrådsyttrande avseende vindkraftsprojekt Blåsmark i Piteå kommun 2020-07-02
20-8209 Tillsyn på PTS initiativ 2020-07-02
20-8208 Avrop Video-och fjärrstyrningstjänster för att bryta äldres isolering 2020-07-02
20-8206 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8205 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8204 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8203 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8202 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-02
20-8201 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-02
20-8200 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2020-07-01
20-8199 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8198 Vindkraftsremiss Mjöbäck/Östra Frölunda i Svenljunga kommun 2020-07-01
20-8197 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8196 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8195 Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn 2020-07-01
20-8194 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2020-07-01
20-8193 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8192 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2020-07-01
20-8191 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2020-07-01
20-8190 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-01
20-8189 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-01
20-8188 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8187 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-01
20-8185 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-07-01
20-8184 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8183 Free Filing för 2020 2020-07-01
20-8182 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-01
20-8181 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-01
20-8180 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8179 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8178 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8177 Ändring av tillstånd för radiolänk annullering 2020-07-01
20-8176 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8175 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8174 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8173 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8172 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8171 Integritetsincident 2020-07-01
20-8170 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-07-01
20-8169 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8168 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8167 Automatisk förlängning av tillstånd för ljudradio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-07-01
20-8166 Automatisk förlängning av tillstånd för ljudradio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-07-01
20-8165 Automatisk förlängning av tillstånd för ljudradio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2020-07-01
20-8164 Samrådslista vecka 27 2020-07-01
20-8162 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8161 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8160 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8159 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8158 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8157 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-07-01
20-8156 Hindersprövning Vindkraftpark Storåsen 2020-06-30
20-8154 Inbjudan till samråd Vindkraftpark Storåsen, Ånge kommun 2020-06-30
20-8153 Integritetsincident 2020-06-30
20-8152 Skrivelse om frekvenser för skogsbruk 2020-06-30
20-8151 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2020-06-30
20-8150 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2020-06-30
20-8149 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8148 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-06-30
20-8147 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-06-30
20-8146 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-06-30
20-8145 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2020-06-30
20-8143 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8142 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8141 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8140 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8139 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8138 Uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillgängliggöra det nationella systemet för spårbar tid och frekvens för relevanta aktörer 2020-06-30
20-8137 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-06-30
20-8136 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2020-06-30
20-8135 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-06-30
20-8134 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Affärsverket svenka kraftnät 2020-06-30
20-8133 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-06-30
20-8132 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-06-30
20-8131 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8130 Vindkraftsremiss Gårdsryd i Nybro kommun 2020-06-30
20-8129 Ändring av tillstånd för radiolänk 2020-06-30
20-8128 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2020-06-30
20-8127 Avrop av supportavtal till PTS diariesystem Platina 2020-06-30
20-8125 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2020-06-30

Hämtar resultat...