Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.
Fälten för innehåll, handläggare och avsändare/mottagare är fritextsökningsfält och det räcker med att du fyller i en del av ett ord för att få träff.
Kryssar du i rutan för datumsökning dyker datumfält upp där du kan söka på antingen ett enskilt datum eller en tidsperiod.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet, t.ex. handläggarinformation och förteckning över handlingarna i aktuellt ärende.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 163 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
18-9666 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring, 2018-08-31--2018-09-01 2018-08-20
18-9665 Tillsyn på PTS initiativ 2018-08-20
18-9664 Tillsyn på PTS initiativ 2018-08-20
18-9663 Koordinering av ljudradio (GE 06) T-DAB 2018-08-20
18-9662 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9661 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-08-20
18-9660 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9659 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9658 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9657 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9656 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-20
18-9655 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9654 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9653 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-08-20
18-9652 brev till myndigheteschefen 2018-08-20
18-9651 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9650 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9649 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9648 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9647 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9646 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9645 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9643 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9642 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9641 Koordinering av ljudradio (GE 06), T-DAB 2018-08-20
18-9640 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9639 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9638 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-08-31--2018-09-04 2018-08-20
18-9637 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9636 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9635 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9634 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9633 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9632 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9631 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-20
18-9630 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9629 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-20
18-9628 Ansökan om nummertillstånd 2018-08-19
18-9627 Ansökan om nummertillstånd 2018-08-19
18-9626 Tillsyn på PTS initiativ 2018-08-17
18-9625 brev till myndighetschefen 2018-08-17
18-9624 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-17
18-9623 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9622 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-17
18-9621 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9620 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9619 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9618 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9617 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9616 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-17
18-9615 Information angående återkallelse av tillstånd att använda nummer 2018-08-17
18-9614 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-17
18-9613 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-17
18-9612 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-17
18-9611 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9610 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-17
18-9609 Tillsyn enligt 5 kap. 16 § om ändring av avtal – Telelo AB 2018-08-17
18-9608 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-KSO 2018-08-17
18-9607 Sambandstjänst 2018-08-17
18-9606 Bredbandsforum Ad-hoc Trådlösa tekniker 2018-08-17
18-9605 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-17
18-9604 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-17
18-9603 Tillsyn efter anmälan om radiostörning, Störningar 96.6 Umeå 2018-08-17
18-9601 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2018-08-20 2018-08-17
18-9600 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2018-08-17
18-9599 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-08-17
18-9597 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-XEH 2018-08-16
18-9596 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2018-09-09--2018-09-09 2018-08-16
18-9595 Begäran om skriftligt beslut angående begränsningsbeslutet 2018-08-16
18-9593 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-16
18-9592 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9591 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-16
18-9590 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-16
18-9589 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-16
18-9588 Integritetsincident 2018-08-16
18-9587 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9586 Tjänstetillsättning av ingenjör till spektrumavdelningen, S2 2018-08-16
18-9585 Tjänstetillsättning av jurist till spektrumavdelningen, S2 2018-08-16
18-9584 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-16
18-9583 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9582 Begäran om allmän handling 2018-08-16
18-9581 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2018-08-16
18-9580 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2018-08-16
18-9579 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9578 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2018-08-16
18-9577 Avanmälan av operatörsverksamhet 2018-08-16
18-9576 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9575 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-08-16
18-9574 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9573 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-16
18-9572 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-16
18-9571 Ansökan om nummertillstånd 2018-08-16
18-9570 Remiss avseende begäran om underlag för beslut om riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del 2018-08-16
18-9569 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-16
18-9568 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9567 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-16
18-9566 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9565 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9564 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-16
18-9563 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2018-08-15
18-9562 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-CLA OCH KSO 2018-08-15
18-9561 Samarbetsavtal 2018-08-15
18-9560 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-15
18-9559 Begäran om allmän handling 2018-08-15
18-9558 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-15
18-9557 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9556 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9555 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-15
18-9554 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9553 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-FIO 2018-08-15
18-9552 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-KCO 2018-08-15
18-9551 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2018-08-15
18-9550 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9549 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2018-08-15
18-9548 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-15
18-9547 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2018-08-15
18-9546 Nytt tillstånd för radiolänk 2018-08-15
18-9545 Nytt tillstånd för radiolänk 2018-08-15
18-9544 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9543 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9542 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9541 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9540 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9539 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-15
18-9538 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9537 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-15
18-9536 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9535 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-14
18-9533 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9532 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-14
18-9531 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-14
18-9529 Tillsyn enligt 5:15 a § LEK om avtalets bindningstid – Fast Communication Sweden AB 2018-08-14
18-9528 Tillsyn enligt 5:15 a § LEK om avtalets bindningstid – Fonia AB 2018-08-14
18-9527 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2018-08-14
18-9526 Upphandling av ramavtal av konsulter för övning och utbildning 2018-08-14
18-9525 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9524 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9523 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9522 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9520 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9519 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9517 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9516 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9515 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9514 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9513 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9511 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-JYC 2018-08-14
18-9510 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9509 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9508 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9507 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9506 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9505 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9504 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9503 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9502 Ändring av tillstånd för radiolänk 2018-08-14
18-9501 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2018-08-17--2018-08-19 2018-08-14
18-9499 Avanmälan av operatörsverksamhet 2018-08-14
18-9498 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-MEZ 2018-08-14
18-9497 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring, 2018-08-20--2018-08-28 2018-08-14
18-9496 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2018-08-14
18-9495 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14
18-9494 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2018-08-14

Hämtar resultat...