Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 153 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
19-13386 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-10
19-13385 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring, 2020-01-15--2020-01-30 2019-12-10
19-13384 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-10
19-13383 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-10
19-13382 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-10
19-13381 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio högre effekt, 2400 MHz. 2019-12-10
19-13380 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019.12.30-2020.01.01 2019-12-10
19-13379 Föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster 2019-12-10
19-13378 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-10
19-13377 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2020-01-10--2020-01-27 2019-12-10
19-13376 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2020-01-18--2020-03-09 2019-12-10
19-13375 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2020-01-24--2020-01-27 2019-12-10
19-13374 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-10
19-13373 Remiss- Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet 2019-12-10
19-13372 Överenskommelse med Trafikanalys avseende uppgiftsinsamling för statistikändamål 2019-12-10
19-13371 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-10
19-13370 Vindkraftsremiss Bleka 2019-12-10
19-13369 Direktupphandling av Måltidslösning, Convini-butik 2019-12-10
19-13368 Automatisk förlängning av tillstånd för enskilda radiosändare inom block 2019-12-10
19-13367 Ändring av tillstånd för enskilda radiosändare inom block 2019-12-10
19-13366 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RPC 2019-12-10
19-13365 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RPB 2019-12-10
19-13364 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RPD 2019-12-10
19-13363 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-10
19-13362 Begäran om allmän handling 2019-12-10
19-13361 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-10
19-13360 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-10
19-13359 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring, EM i Handboll 2019-12-10
19-13358 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-10
19-13357 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-10
19-13356 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-10
19-13355 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-10
19-13354 Nytt, GPS-återsändare 2019-12-10
19-13353 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-10
19-13351 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-10
19-13350 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2019-12-10
19-13349 Beslut om anmälningsplikt för innehav av finansiella instrument 2019-12-10
19-13348 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-10
19-13347 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-12-09
19-13346 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-09
19-13345 Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) 2019-12-09
19-13344 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13343 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13342 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13341 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13340 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13339 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13338 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13337 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13336 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13335 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13334 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2019-12-09
19-13333 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13332 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-09
19-13331 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13330 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13329 Ändring av tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-12-09
19-13328 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-09
19-13327 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-09
19-13326 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13325 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-12-09
19-13324 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13323 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13322 Prov 2019-12-09
19-13320 Prov 2019-12-09
19-13319 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13318 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-09
19-13317 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-09
19-13316 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-09
19-13315 Anmälan operatörsverksamhet 2019-12-09
19-13314 Ändring av radiotillstånd för ljudradio 2019-12-09
19-13313 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-06
19-13312 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-06
19-13311 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-06
19-13310 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-06
19-13309 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-06
19-13308 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-06
19-13307 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-12-06
19-13306 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, RLC för SE-ROY 2019-12-06
19-13305 Prov (och certifikat) 2019-12-06
19-13304 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-06
19-13303 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-06
19-13302 Prov (och certifikat) 2019-12-06
19-13301 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-06
19-13300 Hinderremiss vindkraftpark Selkävaara, Pajala kommun, Norrbottens län 2019-12-06
19-13299 Direktupphandling av licenser för Ingres och Openroad 2019-12-06
19-13298 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2020-01-15--2020-01-26 2019-12-06
19-13297 Ändring av blocktillstånd 2019-12-06
19-13296 Ändring av blocktillstånd 2019-12-06
19-13294 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-06
19-13293 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-06
19-13292 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-12-06
19-13291 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-06
19-13290 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-06
19-13289 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-UOP 2019-12-06
19-13288 Koordinering av ljudradio, (GE06), T-DAB 2019-12-06
19-13287 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-06
19-13286 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-06
19-13285 Ändrat posttillstånd, Tillståndsvillkor Postnord 2019-12-05
19-13284 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-12-05
19-13283 Integritetsincident 2019-12-05
19-13282 Dialoggrupp Fastighetsnät Bredbandsforum 2019-12-05
19-13281 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-12-05
19-13280 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-MIV 2019-12-05
19-13279 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-MGB 2019-12-05
19-13278 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio med högre effekt 2019-12-05
19-13277 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-05
19-13276 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-05
19-13275 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-ESU 2019-12-05
19-13274 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-05
19-13273 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-05
19-13272 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-05
19-13271 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-05
19-13270 Begäran om allmän handling 2019-12-05
19-13269 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-05
19-13267 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-05
19-13266 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-05
19-13265 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-05
19-13264 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-05
19-13263 Samråd med utredning med uppdrag att föreslå en registreringsskyldighet för kontantkort 2019-12-05
19-13262 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-05
19-13261 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-05
19-13260 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-12-05
19-13259 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-05
19-13258 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-12-05
19-13257 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RRZ 2019-12-05
19-13256 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RRY 2019-12-05
19-13255 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2019-12-05
19-13254 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2019-12-05
19-13253 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2019-12-05
19-13252 Tillsyn på PTS initiativ 2019-12-05
19-13251 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-RPM 2019-12-05
19-13250 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-RPI 2019-12-05
19-13249 Koordinering av radiolänk 2019-12-05
19-13248 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, amatörradio med högre effekt 2019-12-05
19-13246 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-05
19-13245 Överlåtelse nummerkapacitet 2019-12-05
19-13244 Testtillstånd Nytt blocktillstånd 2019-12-05
19-13243 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-12-05
19-13242 Återkallelse av tekniska koder 2019-12-04
19-13241 Tjänstetillsättning handläggare till avdelningen för resursförvaltning, SR5 2019-12-04
19-13240 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-ROX 2019-12-04
19-13239 Expediering av ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende länsstyrelserna 2019-12-04
19-13238 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-12-04
19-13237 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-04
19-13236 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-04
19-13235 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-12-04
19-13234 Integritetsincident 2019-12-04
19-13233 Koordinering av ljudradio (GE84) 2019-12-04
19-13232 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-12-04
19-13231 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2019-12-04
19-13230 Uppdatering av remiss gällande vindkraftverk i Uråsa 2019-12-04
19-13229 Integritetsincident 2019-12-04

Hämtar resultat...