Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 846 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
22-6632 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6631 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6630 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6629 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6628 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6627 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6626 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6625 Ändring av radiotillstånd för amatörradio 2022-05-19
22-6624 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6623 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2022-06-10--2022-06-11 2022-05-19
22-6622 Öppet internet – årlig rapport 2021/2022” 2022-05-19
22-6621 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6620 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-19
22-6619 Koordinering av radiosändare 2022-05-19
22-6618 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-19
22-6617 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6616 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2022-07-25 - 2022-08 02 2022-05-19
22-6615 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6614 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6613 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6612 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6611 Rapport gällande Lantbrevbärartjänster 2022-05-19
22-6610 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-05-19
22-6609 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6608 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6607 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6606 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6605 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6604 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6603 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-19
22-6602 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6601 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19) 2022-05-19
22-6600 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6599 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6598 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6597 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6596 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6595 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6594 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6593 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6592 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6591 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2022-06-10--2022-08-30 2022-05-19
22-6590 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6589 Överklagande av PTS beslut 2021-06-24 i Dnr 21-108 2022-05-19
22-6586 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6585 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6584 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6583 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6582 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6580 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-FWA 2022-05-19
22-6579 Nytt radiotillstånd för landmobil radio, experimentverksamhet 2022-05-19
22-6578 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6577 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-05-19
22-6576 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6575 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6574 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6573 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6572 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6571 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6570 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6569 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6568 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2022-06-04--2022-09-10 2022-05-18
22-6567 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6566 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-18
22-6565 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6564 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2022-05-18
22-6563 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2022-05-18
22-6562 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6561 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-18
22-6560 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6559 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6557 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6556 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-06-09 - 2022-06-12 2022-05-18
22-6555 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6554 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-18
22-6553 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-18
22-6552 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2022-06-09 - 2022-06-12 2022-05-18
22-6551 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6550 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-JUI 2022-05-18
22-6549 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-18
22-6548 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6547 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-18
22-6546 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-18
22-6545 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6544 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-18
22-6543 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2022-05-18
22-6542 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-18
22-6541 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2022-05-18
22-6540 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6539 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-05-18
22-6538 Vindkraftsremiss till projekt Ulvakölen i Ljusdals Kommun 2022-05-18
22-6537 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg SE-CEH 2022-05-18
22-6536 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg SE-CEH 2022-05-18
22-6535 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6534 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-18
22-6533 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6532 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6531 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-18
22-6530 Nytt blocktillstånd 2022-05-18
22-6529 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-18
22-6528 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6527 Beslut om ändring av telefoninummerplanen 2022-05-18
22-6526 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6525 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-18
22-6524 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6523 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-18
22-6522 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-18
22-6521 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6520 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-18
22-6519 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6518 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6517 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6516 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6515 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6514 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6513 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6512 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6511 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6510 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6509 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6508 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6506 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6505 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6504 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6503 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-17
22-6502 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6501 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6500 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-17
22-6499 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-17
22-6498 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2022-05-28--2022-05-28 2022-05-17
22-6497 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-17
22-6496 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-17
22-6495 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6494 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-17
22-6493 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-17
22-6492 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-17
22-6491 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2022-05-17
22-6490 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6489 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-17
22-6488 Återkallelse av tillstånd, landmobil radio 2022-05-17
22-6487 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6486 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6485 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6483 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-05-17
22-6482 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6481 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-17
22-6480 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-17
22-6479 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6478 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6477 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6476 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6475 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6474 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6473 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6472 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6471 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-17
22-6470 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-17
22-6469 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-05-17
22-6467 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6466 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6465 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6464 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6463 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6462 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6461 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6460 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6459 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6458 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6457 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6456 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6455 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6454 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6453 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6452 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6451 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6450 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6449 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6448 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6447 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6446 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6445 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6444 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6443 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6442 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6441 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6440 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6439 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6438 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6437 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6436 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6435 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6434 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6433 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6432 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6431 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6430 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6429 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6428 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6427 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17
22-6426 Underlag för årsavgift för operatörverksamhet 2022-05-17

Hämtar resultat...