Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 279 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
21-8262 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-12
21-8261 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-12
21-8260 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8259 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-11
21-8258 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8257 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8256 Integritetsincident 2021-06-11
21-8255 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8254 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8253 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-RRT 2021-06-11
21-8252 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-RRT 2021-06-11
21-8251 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8249 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-LLU 2021-06-11
21-8248 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8247 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8246 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2021-06-11
21-8245 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-11
21-8244 Integritetsincident 2021-06-11
21-8243 Integritetsincident 2021-06-11
21-8242 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-11
21-8241 Integritetsincident 2021-06-11
21-8240 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-06-11
21-8239 Anmälan operatörsverksamhet 2021-06-11
21-8238 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8236 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8235 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-06-11
21-8234 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-11
21-8233 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-11
21-8232 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-11
21-8231 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8230 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-11
21-8229 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8228 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-11
21-8227 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8226 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8225 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-11
21-8224 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8223 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-11
21-8222 Internationellt samarbete post 2021-06-11
21-8221 Avropsförfrågan av studie avseende dagkasseinsättning 2021-06-11
21-8220 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8219 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-11
21-8218 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-11
21-8217 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8216 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-11
21-8215 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-11
21-8214 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8213 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8212 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2021-06-22--2021-09-30 2021-06-10
21-8211 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8210 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8209 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8208 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2021-06-10
21-8207 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8206 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8205 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8204 Tillfälligt tillstånd för ljudradio 2021-06-10
21-8203 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8202 Återkallelse av radiotillstånd luftfartyg, 2021-06-10
21-8201 Integritetsincident 2021-06-10
21-8200 Återkallelse av radiotillstånd luftfartyg, 2021-06-10
21-8199 Återkallelse av radiotillstånd luftfartyg, 2021-06-10
21-8198 Tillfälligt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2021-06-10
21-8197 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-JXD 2021-06-10
21-8196 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8195 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-06-10
21-8194 Ansökan om nummertillstånd 2021-06-10
21-8193 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8192 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8191 Avrop för flyttjänster 2021-06-10
21-8190 Remiss av samråd av Lerums kommuns översiktsplan 2021-06-10
21-8189 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8188 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8187 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8186 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8185 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8184 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8183 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8182 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8181 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8180 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8179 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8178 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8176 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8175 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8174 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8173 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8172 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8171 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-10
21-8170 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8169 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8168 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2021-08-03 -- 2021-08-09 2021-06-10
21-8167 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8166 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8165 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8164 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8163 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8162 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-10
21-8161 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-10
21-8160 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-06-10
21-8159 Störningar och avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2021-06-10
21-8158 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-09
21-8157 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-06-09
21-8156 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-06-09
21-8155 Vägledning från Säkerhetspolisen 2021-06-09
21-8154 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8153 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna 2021-06-09
21-8152 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-09
21-8151 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-06-09
21-8150 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-06-09
21-8149 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-09
21-8148 Integritetsincident 2021-06-09
21-8147 Nytt radiotillstånd för landmobil radio, amatörradiotillstånd för experimentverksamhet 2021-06-09
21-8146 Nytt radiotillstånd för landmobil radio, amatörradio med högre effekt 2021-06-09
21-8145 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8144 Innovationstävling 17 - Funktionsrätt i Skåne 2021-06-09
21-8143 Innovationstävling 17- JE Marketplace 2021-06-09
21-8142 Innovationstävling 17- Intuicell 2021-06-09
21-8141 Innovationstävling 17 - HiQ 2021-06-09
21-8140 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-09
21-8139 Integritetsincident 2021-06-09
21-8138 Integritetsincident 2021-06-09
21-8136 Integritetsincident 2021-06-09
21-8135 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8134 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8133 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-JYR 2021-06-09
21-8132 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8131 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8130 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg 2021-06-09
21-8129 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg 2021-06-09
21-8128 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8127 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8126 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8125 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8124 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 2021-06-09
21-8123 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8122 Samrådslista vecka 23 2021-06-09
21-8121 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8120 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8119 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-09
21-8118 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8117 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-09
21-8116 Tillfälligt tillstånd för ljudradio 2021-06-09 --- 2021-10-09 2021-06-09
21-8114 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8113 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8112 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8111 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8110 Koordinering av radiosändare 2021-06-08
21-8109 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8108 Ändring av radiotillstånd för ljudradio, Stockholm/Sydväst 2021-06-08
21-8107 Begäran om utlåtande om vindkraftprojekt, Storfors och Karlskoga kommuner 2021-06-08
21-8106 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8105 Avanmälan av operatörsverksamhet 2021-06-08
21-8104 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8103 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8102 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8101 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2021-06-08
21-8100 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8099 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8098 Störningar och avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2021-06-08
21-8097 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2021-06-08
21-8096 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2021-06-08
21-8094 Säkerhetsskyddsavtal 2021-06-08
21-8093 Tillsyn Nummer och adressering efter anmälan 2021-06-08
21-8092 Integritetsincident 2021-06-08
21-8091 Integritetsincident 2021-06-08
21-8090 Integritetsincident 2021-06-08
21-8089 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-XTE 2021-06-08
21-8088 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-XTE 2021-06-08
21-8087 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8086 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8085 PTS Organisations-och beslutsordning 2021-06-08
21-8084 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-KNB 2021-06-08
21-8083 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8082 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8081 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8080 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8079 Deltagande i European Regulatory Group for Postal Services (ERGP) 2021-06-08
21-8078 Ansökan om nummertillstånd 2021-06-08
21-8077 Förfrågan om God mans behörighet 2021-06-08
21-8076 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2021-06-08
21-8074 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-CXN 2021-06-08
21-8073 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-CXN 2021-06-08
21-8072 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8071 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-08
21-8070 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-VFR 2021-06-08
21-8069 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-VFR 2021-06-08
21-8068 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-08
21-8067 Ansökan om åtgärd för funktionell tillgång till Internet 2021-06-08
21-8066 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8065 Marknadskontroll (tullärende) hos INF Company 2021-06-08
21-8064 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8063 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8061 Ändring av tillstånd för radiolänk 2021-06-08
21-8060 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-08
21-8059 Anmälan operatörsverksamhet 2021-06-08
21-8058 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8057 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2021-06-08
21-8056 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2021-06-08
21-8055 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2021-06-08

Hämtar resultat...