Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 171 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
19-10035 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10034 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-23
19-10033 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10032 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-23
19-10031 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-23
19-10030 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-08-23
19-10029 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2019-08-29 - 2019-08-29 2019-08-23
19-10028 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-23
19-10027 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-23
19-10026 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-23
19-10025 Koordinering av radiosändare 2019-08-23
19-10024 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10023 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10022 Integritetsincident 2019-08-23
19-10021 Tillfälligt tillstånd för ljudradio 2019-08-23
19-10020 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10019 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-23
19-10018 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10017 Anmälan operatörsverksamhet 2019-08-23
19-10016 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10015 Integritetsincident 2019-08-23
19-10014 Koordinering av ljudradio 2019-08-23
19-10013 Koordinering av ljudradio 2019-08-23
19-10012 Koordinering av ljudradio 2019-08-23
19-10011 Koordinering av ljudradio 2019-08-23
19-10010 Koordinering av ljudradio 2019-08-23
19-10009 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10008 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-23
19-10007 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-23
19-10006 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-08-23
19-10004 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-XRP 2019-08-23
19-10003 Koordinering av radiolänk 2019-08-23
19-10002 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-08-23
19-10001 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-10000 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-9999 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-08-23
19-9998 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-23
19-9996 Nytt, GPS - återsändare 2019-08-22
19-9995 Ansökan om nummertillstånd 2019-08-22
19-9994 Koordinering av radiolänk 2019-08-22
19-9992 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9991 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-08-22
19-9990 Sambandstjänst 2019-08-22
19-9989 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9988 Anmälan operatörsverksamhet 2019-08-22
19-9987 Anmälan operatörsverksamhet 2019-08-22
19-9986 Sambandstjänst 2019-08-22
19-9985 Anmälan operatörsverksamhet 2019-08-22
19-9984 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-08-22
19-9983 Begäran om allmän handling 2019-08-22
19-9982 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-22
19-9981 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-22
19-9979 Koordinering av radiolänk 2019-08-22
19-9978 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-22
19-9977 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9975 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9974 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-22
19-9972 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2019-08-22
19-9971 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2019-08-22
19-9970 Automatisk förlängning av tillstånd för maritim radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2019-08-22
19-9969 Tjänstetillsättning av jurist till avdelningen för resursförvaltning 2019-08-22
19-9968 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019-08-24 och 2019-08-25 2019-08-22
19-9967 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9966 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9965 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-22
19-9964 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9963 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9962 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-22
19-9961 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9960 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-08-21
19-9959 Koordinering av ljudradio (GE 84) 2019-08-21
19-9958 Återkallelse av radiotillstånd, ljudradio 2019-08-21
19-9957 Överlåtelse av radiotillstånd för ljudradio 2019-08-21
19-9956 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-21
19-9955 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-21
19-9954 Koordinering av ljudradio (GE 84), 3 stationer 2019-08-21
19-9953 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9952 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9951 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-21
19-9950 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-21
19-9949 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9948 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-21
19-9947 Internationell roaming berecarbete 2019-08-21
19-9946 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9945 Anmälan operatörsverksamhet 2019-08-21
19-9944 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9943 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9942 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9941 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-21
19-9940 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9939 Svensk postmarknad 2019 2019-08-21
19-9938 Avanmälan av operatörsverksamhet 2019-08-21
19-9937 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-21
19-9935 Nytt radiotillstånd landmobil radio 2019-08-20
19-9934 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9933 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-20
19-9932 Incidentrapport rörande tillhandahållande av betrodda tjänster (eIDAS) 2019-08-20
19-9931 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2019-08-20
19-9930 Tjänstetillsättning av Beredskapshandläggare till enheten för beredskap, SK2 2019-08-20
19-9929 Ansökan om nummertillstånd 2019-08-20
19-9928 Ansökan om nummertillstånd 2019-08-20
19-9927 Ändring av tillstånd för jordstation 2019-08-20
19-9926 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9925 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-20
19-9924 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9922 Beslut angående begäran om uppgifter 2019-08-20
19-9921 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-XUA 2019-08-20
19-9920 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-XUA 2019-08-20
19-9919 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-EAT 2019-08-20
19-9918 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-EAT 2019-08-20
19-9917 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9916 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-20
19-9915 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9914 Överlåtelse av radiotillstånd för luftfartyg, SE-BED 2019-08-20
19-9913 Återkallelse av radiotillstånd, luftfartyg, SE-BED 2019-08-20
19-9912 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-20
19-9911 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-20
19-9910 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9909 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-20
19-9908 Integritetsincident 2019-08-20
19-9907 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9906 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9905 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-20
19-9904 Ansökan om nummertillstånd 2019-08-19
19-9903 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-08-19
19-9902 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2019-08-19
19-9901 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-19
19-9900 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-19
19-9899 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-19
19-9898 Prov 2019-08-19
19-9897 Prov 2019-08-19
19-9896 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-19
19-9895 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg, SE-MJO 2019-08-19
19-9894 Prov (och certifikat) 2019-08-19
19-9893 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9892 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2019-08-19
19-9891 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-MIV 2019-08-19
19-9890 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9889 Nytt radiotillstånd för ljudradio 2019-08-19
19-9888 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2019-08-19
19-9887 Automatisk förlängning av radiotillstånd för jordstation enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2019-08-19
19-9886 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9885 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, Amatörradio högre effekt 2019-08-19
19-9884 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9883 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-19
19-9882 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2019-08-19
19-9881 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2019-09-05 2019-08-19
19-9880 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-19
19-9879 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9878 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9877 Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster 2019-08-19
19-9876 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9875 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-19
19-9873 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-19
19-9872 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-19
19-9871 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9870 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9869 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2019-08-19
19-9868 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-19
19-9867 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-19
19-9866 Tjänstetillsättning av enhetschef till staben för strategisk styrning, GD1 2019-08-19
19-9865 Placering i säkerhetsklass 2019-08-19
19-9864 Ändring av tillstånd för radiolänk 2019-08-19
19-9863 Integritetsincident 2019-08-19
19-9862 Integritetsincident 2019-08-19
19-9861 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-XDD 2019-08-19
19-9860 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9859 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9858 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9857 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19
19-9856 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2019-08-19

Hämtar resultat...