Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 61 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
22-6632 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6631 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6630 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6629 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6628 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6627 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6626 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6625 Ändring av radiotillstånd för amatörradio 2022-05-19
22-6624 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6623 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2022-06-10--2022-06-11 2022-05-19
22-6622 Öppet internet – årlig rapport 2021/2022” 2022-05-19
22-6621 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6620 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-19
22-6619 Koordinering av radiosändare 2022-05-19
22-6618 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-19
22-6617 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6616 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio 2022-07-25 - 2022-08 02 2022-05-19
22-6615 Ändring av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6614 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6613 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6612 Överlåtelse av radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6611 Rapport gällande Lantbrevbärartjänster 2022-05-19
22-6610 Ändring av tillstånd för radiolänk, Annullering 2022-05-19
22-6609 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6608 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6607 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6606 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6605 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6604 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6603 Incidenter/Integritetsincident 2022-05-19
22-6602 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6601 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19) 2022-05-19
22-6600 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6599 Automatisk förlängning av tillstånd för landmobil radio enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 2022-05-19
22-6598 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6597 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6596 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6595 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6594 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6593 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6592 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6591 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2022-06-10--2022-08-30 2022-05-19
22-6590 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6589 Överklagande av PTS beslut 2021-06-24 i Dnr 21-108 2022-05-19
22-6586 Nytt radiotillstånd för landmobil radio 2022-05-19
22-6585 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6584 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6583 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6582 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6580 Nytt radiotillstånd för luftfartyg, SE-FWA 2022-05-19
22-6579 Nytt radiotillstånd för landmobil radio, experimentverksamhet 2022-05-19
22-6578 Ändring av tillstånd för radiolänk 2022-05-19
22-6577 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2022-05-19
22-6576 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6575 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6574 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6573 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6572 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19
22-6571 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6570 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2022-05-19
22-6569 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2022-05-19

Hämtar resultat...