Index

Information om PTS Diarium

Här kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.
Söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01 eller vill begära ut handlingar, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Snabbsökning – gårdagens eller senaste veckans ärenden

Det går att göra en snabbsökning på gårdagens eller den senaste veckans ärenden. Vid snabbsökning behöver du inte fylla i några uppgifter i sökformuläret – du behöver bara klicka på respektive länk.

Söka ärenden med hjälp av sökfält

Alla fält i sökformulären är sökbara. Du kan söka med ett eller flera fält ifyllda. Om du inte fyller i något fält visas alla ärenden i PTS diarium.

Se mer detaljer om ett ärende

När sökresultatet dyker upp kan du klicka på diarienumret för att få mer information om ärendet.Sök ärende
Utför sökning...

Denna sökning gav 77 träffar. Tabellen visar de första 200 raderna. Scrolla ner på denna sida för att ladda ytterligare rader.
Du kan spara hela sökresultatet direkt till Excel, Csv eller Json genom att använda knapparna nedan.


Diarienummer Ärenderubrik Reg.datum
24-7145 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7144 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7143 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7142 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7141 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7140 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2024-05-23
24-7139 Ansökan om nummertillstånd 2024-05-23
24-7138 Ansökan om nummertillstånd 2024-05-23
24-7137 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7136 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7135 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7134 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7133 Ändring av radiotillstånd för luftfartyg 2024-05-23
24-7132 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7131 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7130 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7129 Återkallelse av tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7128 Nytt tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7125 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7124 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7121 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7120 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7119 Nytt tillstånd för jordstation 2024-05-23
24-7118 Direktupphandling avseende underhåll av kraftförsörjning i datahallar 2024-05-23
24-7117 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7116 Nytt tillstånd för jordstation 2024-05-23
24-7115 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7113 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7112 PTS begäran om att få in underlag inom ramen för 2021 års tilldelning av bredbandsstöd 2024-05-23
24-7111 Remiss - Vägledning gällande metod för att upprätta beredskapsplaner 2024-05-23
24-7110 Marknadskontroll hos Elgiganten Aktiebolag 2024-05-23
24-7109 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7108 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7107 Disponibilitetskontroll 2024-05-23
24-7106 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7105 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7104 Överlåtelse av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7103 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7102 Tillfälligt tillstånd för landmobil radio, 2024-06-06 2024-05-23
24-7101 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7100 Ändring av tillstånd för radiolänk 2024-05-23
24-7099 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7098 Tillsyn efter anmälan om radiostörning 2024-05-23
24-7097 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7096 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7095 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7094 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7093 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7092 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7091 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7090 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7089 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7088 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7087 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7086 Ansökan om registerkontroll 2024-05-23
24-7085 Incidenter/Integritetsincident 2024-05-23
24-7084 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7083 Incidenter/Integritetsincident 2024-05-23
24-7082 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7081 Nytt tillstånd för trådlös ljudöverföring 2024-05-23
24-7080 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2024-06-12--2024-08-21 2024-05-23
24-7079 Tillfälligt tillstånd för ljudradio, 2024-06-18--2024-08-13 2024-05-23
24-7078 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7077 Ansökan om registerkontroll 2024-05-23
24-7076 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7075 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7074 Ansökan om inloggning 2024-05-23
24-7073 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7072 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7071 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7070 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7069 Återkallelse av radiotillstånd, maritimt 2024-05-23
24-7068 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7067 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7066 Nytt radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7065 Ändring av radiotillstånd för maritim radio 2024-05-23
24-7064 Incidenter/Integritetsincident 2024-05-23

Hämtar resultat...