Sök ärende
Utför sökning...


Visa ärende
2023-01-2523-853-1 2022-12-04 Offertförfrågan
23-853-2 2023-01-15
23-853-3 2023-02-09 Dokumentation DU
23-853-4 2023-02-16 Anskaffningsbeslut
23-853-5 2023-03-09 Undertecknat avtal
23-853-6 2023-03-09 Bilaga A